logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szwederowski skwer coraz ładniejszy
Zakończył się kolejny etap prac przy skwerze Tadeusza Nowakowskiego na Szwederowie. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski odnowiliśmy plac wypoczynkowy, ustawiliśmy nowe ławki i przygotowaliśmy zieleńce pod nowe nasadzenia. W trakcie rewitalizacji przywracamy temu miejscu wygląd z okresu XX-lecia międzywojennego. Trwa zgłaszanie nowych projektów na kolejną edycję BBO.


Skwer Tadeusza Nowakowskiego położony jest w klinie pomiędzy ulicami ks. Ignacego Skorupki a Orlą.  W 2014 roku sporządzono pod nadzorem konserwatora zabytków projekt i rozpoczęły się  prace. Polegały one w pierwszej kolejności na renowacji rzeźby autorstwa Teodora Gajewskiego przedstawiająca dzieci bawiące się z rybą oraz uruchomieniu fontanny. Odnowiony został też chodnik przy dawnej łaźni miedzy Skorupki a Orlą. Zamontowany został również monitoring miejski.

W trakcie zakończonego kolejnego etapu prac na skwerze wymieniono między innymi nawierzchnię centralnego placu i dochodzącego do niego alejek. Teraz wyłożone są one kamienną kostką w kolorach szarym i czarnym. Wcześniej przeprowadzono też szereg zabiegów konserwatorskich przy istniejących murkach dzielących skwer na tarasy. Odzyskały one ozdobne kule. Przebudowano schody prowadzące na tarasy, zamontowano nowe estetyczne ławek i kosze na odpady.

Skwer wkrótce  zostanie obsadzony nowymi roślinami. Posadzono już m.in. czerwone róże. Ten etap prac pochłonął 380 tysięcy złotych. W kolejnym etapie prac możliwe będzie m.in. renowacja odbudowanego w latach 90. krzyża oraz remonty przyległych do ulic Orlej i I. Skorupki chodników.

Historyczne tarasy z różami

Skwer sąsiaduje z wybudowaną w 1928 r. łaźnią miejską, wówczas go zagospodarowano. Historycznie zakomponowany był na trzech tarasach. Przy łaźni znajdował się betonowy, okrągły basen. Z boków wprowadzono na trawnikach dwa trejaże z różami. Niższy taras stanowił ogród jordanowski z piaskownicą i rzeźbą Teodora Gajewskiego, a najniższy taras stanowił trawnik i był obwiedziony niskim żywopłotem. Skwerowi patronuje Tadeusz Nowakowski - bydgoszczanin, wybitny pisarz, publicysta, działacz emigracyjny. Żył w latach 1917–1996. Zasługi pisarza zostały docenione tak na emigracji, jak i w Polsce: Rząd RP na uchodźstwie odznaczył Tadeusza Nowakowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast w 1993 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Ponadto dwa miasta szczególnie bliskie pisarzowi, Olsztyn oraz Bydgoszcz, obdarzyły go godnością Honorowego Obywatela. Tadeusz Nowakowski jest pochowany na cmentarzu ewangelickim w Bydgoszczy.

Czekamy na Wasze pomysły!

Przypominamy, że do 15 lipca trwa zgłaszanie projektów do kolejnej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zabezpieczyliśmy na ich realizację 16 mln zł. Bydgoszczanie zaproponowali już ponad 100 swoich zadań i wydarzeń. Zachęcamy do zgłaszania kolejnych. Więcej informacji o tym w jaki sposób zgłosić inwestycję na swoim osiedlu znajduje się na stronie https://www.bdgbo.pl/. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod linkiem: www.bydgoszcz.pl/bbo