logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szwederowska kamieniczka w remoncie
Trwa remont XIX wiecznej kamienicy przy ul. gen. J. Dąbrowskiego. Wiekowy budynek zyska między innymi nową elewację frontową. Wcześniej blask w tej części miasta odzyskało kilka innych kamienic oraz zrewitalizowany park. Na finiszu są również prace konserwatorskie we wieży ciśnień.


Budynek z numerem 35 to niewielka piętrowa kamienica z nieużytkowym poddaszem. Powstała około 1890 roku. Pełni funkcję mieszkaniową. Na mocno zniszczonej elewacji zachowały się  elementy dekoracyjne w postaci naczółków i obramienia okien oraz gzymsów.  Obecnie trwa remont obiektu, który obejmuje między innymi odnowienie elewacji frontowej. Zleciła go wspólnota zarządzana przez ADM. Prace kosztują prawie 80 tysięcy i zakończą się w przyszłym miesiącu.

W ostatnich latach przy ul. gen. Dąbrowskiego wypiękniało kilka innych kamienic. Między innymi sąsiednie budynki z numerami 31 i 33 oraz kamienica z czerwonej licowanej cegły przy skrzyżowaniu z ul. W. Rogali. W tej części miasta udało się zrealizować też szereg miejskich inwestycji, które sprawiły, że to jedna z najładniejszych części tak zwanego starego Szwederowa. W 2012 roku oddano do użytku Muzeum Wodociągów w pieczołowicie odrestaurowanej wieży ciśnień. W tym roku w obiekcie zlecono również prace konserwatorskie, który pozwolą zachować go w bardzo dobrym stanie i dalej udostępniać zwiedzającym. W ostatnich latach zrewitalizowany został również założony już w 1832 roku park na Wzgórzu Dąbrowskiego. Dosadzono w nim wiele roślin, przebudowano część placów i alejek, które zyskały oświetlenie. Odtworzono też część punktów widokowych.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.