logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szkoccy skauci z wizytą nad Brdą
W Bydgoszczy przebywa grupa skautów z Paisley, piątego co do wielkości miasta w Szkocji. Przyjechali na zaproszenie Szczepu Związku Harcerstwa Polskiego ZAWISZANIE. Wspólnym obozem uczczą Rok Bydgoskiego Harcerstwa.


Przed wyjazdem na obóz szkoccy skauci z polskimi przyjaciółmi odwiedzili bydgoski ratusz, gdzie byli gośćmi wiceprzewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy Jana Szopińskiego. Szczep Związku Harcerstwa Polskiego ZAWISZANIE działa przy parafii Świętych Polskich Braci Męczenników. Do Polski zaprosili 70-osobową reprezentację hufca Paisley&Districts Scout ze Szkocji, należącą do struktur brytyjskiego skautingu The Scout Association.

Harcerze i skauci zwiedzili już Gdańsk, gdzie m.in. odwiedzili miejsca historyczne związane z wybuchem II wojny światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności. Aktualnie przebywają na wspólnym obozie w Pólku k. Koronowa. W ten sposób świętują 100-lecia harcerstwa w Bydgoszczy i 110. rocznicę pierwszego na świecie obozu skautowego zorganizowanego przez Baden-Powella na wyspie Brownsea w 1907 r. W czasie obozu harcerze i skauci będą m.in. porządkować mogiły poległych na Dębowej Górze czy na terenie kirkutu w Koronowie. Po obozie natomiast wspólnie odwiedzą Kraków i Oświęcim.

Warto wiedzieć:

W związku z przypadającą w 2017 roku setną rocznicą powstania bydgoskiego harcerstwa Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą nr XXXVI/709/16 z dnia 26 października 2016 roku podjęła decyzję o ustanowieniu roku 2017 – Rokiem Bydgoskiego Harcerstwa.

8 sierpnia 2017 roku minie sto lat od dnia, w którym w salce parafialnej kościoła pw. Świętej Trójcy odbyła się pierwsza zbiórka harcerska w Bydgoszczy. Od tego dnia bydgoski ruch harcerski jest żywy i aktywny, wychowując kolejne pokolenia bydgoszczan w duchu uniwersalnych wartości, patriotyzmu i obywatelskiej aktywności.