logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Sygnalizacje poprawią bezpieczeństwo na drodze
Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Opławiec. Nowa sygnalizacja niebawem pojawi się też na ul. Fordońskiej i na ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi.


Światła pozwolą teraz na bezpieczne przekraczanie jezdni w najbardziej niebezpiecznych miejscach. Na skrzyżowaniu Koronowskiej i Opławiec dochodziło często do kolizji i wypadków. Nietypowa geometria jezdni oraz przekraczanie dopuszczalnej prędkości znacznie utrudniały bezpieczny wyjazd mieszkańcom osiedli Opławiec-Smukała-Janowo oraz autobusom. Zmieni się to wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

Autobusy wyjadą na Koronowską bez problemu

W związku z zakończeniem etapu projektowego, wykonawca przystąpił do pierwszych prac budowlanych. Wykonana została kanalizacja kablowa a w ciągu tygodnia rozpoczną się prace drogowe. Większość robót będzie realizowana poza istniejącymi jezdniami i nie powinna generować większych utrudnień w ruchu. Wartość robót to ponad 290 tys. zł. Zakres zadania  obejmuje: dostosowaniu promieni skrętu, przesunięciu przystanku autobusowego na wlocie ul. Opławiec przed przejście, przebudowę chodników i peronu autobusowego, a także przesunięcie przejścia i przejazdu rowerowego bliżej krawędzi drogi głównej. Zakończenie robót planowane jest w grudniu bieżącego roku.

Konieczność budowy sygnalizacji w tym miejscu zgłaszali wielokrotnie mieszkańcy osiedla Opławiec-Smukała-Janowo oraz kierowcy autobusów miejskich. Wraz z otwarciem obwodnicy Bydgoszczy i węzła Bydgoszcz Opławiec ciąg ul. Koronowska-Nad Torem stał się również jedną z ważniejszych arterii dojazdowych do trasy ekspresowej S5.

Zielone dla jadących przepisowo

Jeszcze w październiku uruchomiana zostanie również nowa sygnalizacja na ul. Toruńskiej na wysokości posesji 328. Ma zapewnić bezpieczne przekraczanie jezdni w centrum osiedla, gdzie ulokowane są: plac zabaw, przystanki autobusowe oraz zwarta zabudowa. Wnioskowali o to mieszkańcy oraz przedstawiciele Rady Osiedla. Sygnalizacja wzbudzana będzie przyciskami pieszych z zachowaniem priorytetu zielonego światła dla kierujących w obu kierunkach ruchu. Równocześnie sygnalizacja będzie zintegrowana z urządzeniami radarowymi, które mierzą prędkość nadjeżdżającego pojazdu. W przypadku pojazdów znacznie przekraczających dopuszczalną prędkość (obowiązuje w tym miejscu 40km/h) zmieni ona sygnał na czerwony, nawet jeśli z przejścia nie będą korzystać piesi. Przejście będzie też dodatkowo monitorowane.  Koszt zadania to ponad 227 tys. zł.

Bez strachu przez Fordońską

Do końca roku powstanie też sygnalizacja świetlna na ul. Fordońskiej na wysokości zakładów zbożowych.  Umożliwią one  bezpieczne przekraczanie dwóch ruchliwych jezdni. Sygnalizacja świetlna będzie uruchamiana przez pieszych za pomocą odpowiednich detektorów. Zadanie realizowane jest również  w trybie zaprojektuj i wybuduj. W pierwszym etapie przejścia zostały nieznacznie przesunięte i dobudowano do nich nowe chodniki. Jeszcze w październiku instalowane będą maszty i sygnalizatory. Koszt inwestycji to ponad 130 tysięcy złotych.

Wcześniej przejścia w tym rejonie zostały doświetlone i wyposażone w kocie oczka. Mimo wszystko ze względu na znaczne przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierowców dochodziło  do groźnych zdarzeń z udziałem pieszych.

Inwestujemy w bezpieczeństwo

W tym roku realizowane są również inne zadania poprawiające bezpieczeństwo na bydgoskich ulicach. Najważniejsze z nich to:

W poprzednich  latach szereg ulic zostało wyposażonych w dodatkowe elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych (m.in. azyle, sygnalizacje, wyniesione przejścia i skrzyżowania, progi wyspowe, aktywne znaki, znaki na podkładzie fluoroscencyjnym, separatory ruchu). W trakcie modernizacji ulic poprawa bezpieczeństwa jest również traktowana priorytetowo.  Te działania w parze z przepisami pozwoliły również na bydgoskich ulicach ograniczyć liczbę wypadków. Więcej informacji na ten temat w tekście „Pozytywny trend na przejściach dla pieszych”.