logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Sygnalizacje pomogą pieszym przekraczać ruchliwe jezdnie
Kończy się montaż sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na al. Powstańców Wielkopolskich przy ogrodzie botanicznym. W tym roku w tej części miasta zrealizowano wiele innych zadań poprawiających bezpieczeństwo pieszych. Z początkiem grudnia zacznie też działać sygnalizacja na Czyżkówku, na ulicy Nad Torem na wysokości szkoły podstawowej. Wkrótce prace rozpoczną się na ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi.


Na al. Powstańców Wielkopolskich sygnalizacja świetlna wzbudzana przyciskami zainstalowana została na istniejącym przejściu dla pieszych w pobliżu ogrodu botanicznego, budynków UKW i sklepu ogrodniczego. Ustawienie sygnalizatorów pozwoliło też przenieść istniejące lampy doświetlenia wertykalnego. Zostały one zainstalowane po północnej stronie skrzyżowania Pelplińska / Witkiewicza / Taterników. Nowa sygnalizacja świetlna działa obecnie w trybie ostrzegawczym. Wkrótce zostanie włączany pełny program.

Ostatnio w tej części miasta zrealizowaliśmy szereg innych zadań poprawiających bezpieczeństwo i wygodę pieszych:

  • przebudowaliśmy skrzyżowanie Powstańców Wielkopolskich z ul. Niemcewicza – ograniczyliśmy jezdnie przeznaczając więcej miejsca na zaaranżowanie estetycznego placu dla pieszych z ławkami i zielenią.
  • rewitalizowaliśmy al.Ossolińskich na całej długości – przebudowany został m.in. ciąg dla pieszych pomiędzy jezdniami oraz wytyczony został pas ruchu dla rowerów.
  • doświetliliśmy przejścia dla pieszych na al. Powstańców Wielkopolskich  przy budynku policji oraz na wysokości bloku nr 42
  • przebudowaliśmy chodniki na al. Powstańców Wielkopolskich przy skrzyżowaniu z ul. Lelewela. Wkrótce zakończą się prace przy budowie drogi rowerowej przy stadionie Polonii.
  • skorygowaliśmy liczbę pasów ruchu na ul. M. Ogińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Berwińskiego zgodnie z wytycznymi ekspertów od bezpieczeństwa ruchu i rekomendacjami Ministerstwa Infrastruktury.

Konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo pieszych również w wielu innych punktach miasta. W przyszłym tygodniu włączona zostanie w tryb pulsacyjny sygnalizacja przy ul. Nad Torem na wysokości szkoły podstawowej. Istniejące lampy doświetlenia z tego miejsca przeniesiono na  ul. Wiśniową przy skrzyżowaniu z ul. Nakielską. Zlecono także budowę sygnalizacji świetlnej w Łęgnowie Wsi przy skrzyżowaniu z ul. Plątnowską. Więcej informacji na jej temat znajduje się TUTAJ.

Razem dla bezpieczeństwa

Wszystkie tego typu zadania są analizowane są przez zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu. W jego skład wchodzą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz przedstawiciele środowiska pieszych, transportu publicznego i rowerzystów.