logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Świętujemy Międzynarodowy Dzień Tolerancji
W czwartek, 16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Bydgoszcz włącza się w jego obchody, by w tym dniu szczególnie mówić o szacunku dla odmienności, akceptacji i uznaniu bogactwa różnorodności na świecie. Zapraszamy do Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i wolontariatu. Wstęp wolny, na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy.


Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.
Czym jest tolerancja? To szacunek dla odmienności - ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, wyznawane poglądy czy orientację seksualną. Tolerancja to poszanowanie wolności innych.
Bydgoszcz jest otwarta i tolerancyjna, a poszanowanie każdej osoby jest dla Miasta kluczowe. Dlatego m. in. w październiku tego roku przyjęty został „Program Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy”, który ma służyć temu, aby osoby mieszkające w Bydgoszczy czuły się w niej dobrze, by prawa człowieka i zasady równego traktowania były realizowane wobec wszystkich osób mieszkających i przebywających na jej terenie.
Międzynarodowy Dzień Tolerancji będziemy świętować w BCOPW „Gdańska 5” od 16 listopada br.Program:
16 listopada, godz. 9.00-10.30
Spotkanie z książkami o tolerancji i zabawą dla dzieci
Kreatywny, edukacyjny i wpływający na emocje warsztat dla dzieci od 4 do 9 lat z opiekunami, oparty na głośnym czytaniu bardzo dobrej książki dla dzieci, odnoszącej się do tematu tolerancji i szanowania każdego człowieka.
Wydarzenie organizuje Fundacja 12 Kamienica w ramach zadania publicznego „Ja Człowiek, my Ludzie. Dzień Tolerancji w kręgu sztuki i empatii”, dofinansowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. Więcej TUTAJ.

16 listopada, godz. 12.30-13.15
Koncert Adrianny Rychwalskiej z okazji Dnia Tolerancji

Ten silny głos wybrzmi w Międzynarodowym Dniu Tolerancji wraz z gitarą Sylwestra Bugajaka. Muzycy zagrają m.in. utwór „Tolerancja” wykonywany przez Stanisława Sojkę. Poza tym pojawią się bardzo znane i mniej znane utwory, których treść lub autorzy mocno przyczynili się (świadomie lub nie) do krzewienia idei poszanowania i prób zrozumienia innych kultur i narodów.
Wydarzenie organizuje Fundacja 12 Kamienica w ramach zadania publicznego „Ja Człowiek, my Ludzie. Dzień Tolerancji w kręgu sztuki i empatii”, dofinansowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. Więcej TUTAJ.

28 listopada, godz. 16.45-19.45
Spotkanie edukacyjno-warsztatowe dla mieszkańców Bydgoszczy pn. „Transpłciowość - poznać, zrozumieć, wspierać”.

Warsztaty skierowane zwłaszcza do przedstawicieli i przedstawicielek zawodów zaufania publicznego i wszystkich osób zainteresowanych. Poprowadzi je mgr Jakub Hartung-Wójciak. Wydarzenie organizuje Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic w ramach zadania publicznego TRANS czyli przekroczyć bariery, dofinansowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy.
Obowiązują zapisy. Więcej TUTAJ.

Warto wiedzieć:

W Bydgoszczy od 2017 roku realizujemy projekt „Szkoła Otwarta i Tolerancyjna”. 17  listopada br. inauguracje będzie miała VII edycja SOiT. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach „Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”. Więcej tutaj: https://otwarta.bydgoszcz.pl/.
Koordynatorem projektu jest Przemysław Nowakowski.