logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Święto tych, którzy zajmują się pomaganiem
Codziennie pomagają Bydgoszczankom i Bydgoszczanom w kryzysie i potrzebie, ale ich rola jest także nieoceniona w sytuacjach nadzwyczajnych. Mowa o pracownikach socjalnych, którzy 21 listopada obchodzą swoje święto – Dzień Pracownika Socjalnego. Dziś (21/11) w Ratuszu podziękowania i życzenia złożył im Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz odpowiadająca w mieście za pomoc społeczną.


Ustanowienie przez Parlament 21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego jest szczególnym wyrazem uznania dla tej grupy zawodowej. Święto pracownika socjalnego to ważny dzień dla wszystkich, którzy pracują w ośrodkach pomocy społecznej oraz organizacjach zajmujących się niesieniem pomocy. Pracownicy socjalni wykonują trudną i odpowiedzialną pracę. Na ich wsparcie mogą liczyć najbardziej potrzebujący – osoby samotne, z trudnościami w organizacji życia, starsze, ubogie, z niepełnosprawnościami, a także dzieci pozbawione opieki.

W spotkaniu z Prezydentem wzięły udział przedstawicielki i przedstawiciele Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia, Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia. - W tym szczególnym dniu, chcę Państwu przede wszystkim podziękować. Praca, którą wykonujecie jest trudna i bardzo obciążająca psychicznie. Wiem, że dzięki Waszym kompetencjom, zaangażowaniu i oddaniu osoby najsłabsze, potrzebujące wsparcia i pomocy, tę pomoc otrzymują. Za Wasze serce, dyspozycyjność, troskę i oddanie bardzo dziękuję – mówił podczas spotkania w Ratuszu Prezydent Rafał Bruski. - Życzę Państwu przede wszystkim satysfakcji z pracy, która wszyscy wiemy, jest trudna i wymagająca. Codziennie spotykacie się z problemami, trudnymi przypadkami, tragediami, z którymi mierzą się mieszkanki i mieszkańcy Bydgoszczy. Mimo trudności, profesjonalnie i z zaangażowaniem, codziennie oddajecie część siebie słabszym – dodała zastępczyni Prezydenta Iwona Waszkiewicz, która odpowiada za pomoc społeczną.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni odgrywają ogromną rolę w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. To na ich barkach spoczywa najważniejszy trud interwencji socjalnej. W świetle obowiązujących przepisów prawa, ale też w rozumieniu samych pracowników, praca ta ma sprzyjać ograniczaniu negatywnych skutków ubóstwa, starości, niepełnosprawności, bezdomności i patologii społecznych.