logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Święto Czyżkówka
W najbliższą sobotę 18 września odbędzie się Festyn Osiedlowy z okazji 100-lecia włączenia Czyżkówka do Bydgoszczy. To wydarzenie wybrane przez mieszkańców jako mały projekt społeczny w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.


Czyżkówko (dawniej Szuszkówka) to osiedle położona w zachodniej części Bydgoszczy. Czyżkówko usytuowane jest w północno-zachodniej części miasta między dzielnicami Flisy na zachodzie, Okole na południu oraz Jachcice i Piaski na wschodzie. Granicę wschodnią stanowi Brda, południową: Kanał Bydgoski i ulica Grunwaldzka, zaś zachodnią granica miasta z kompleksem tzw. Lasu Bydgoskiego. Historycznie do Bydgoszczy Czyżkówko włączone zostało w 1920 r. 

W roku 1935 redaktor Wincenty Sławiński wydał pracę pt. „Babia Wieś, z legend podmiejskich starej Bydgoszczy”, w której zamieścił m.in. legendę o Czyżkówku. Według niej przy drodze z Bydgoszczy do Koronowa znajdowało się z dawien dawna kilka chałup, z których najokazalsza należała do kowala. Pewnego dnia młody rycerz, zatrzymawszy się tutaj dla okucia swego konia, zadurzył się w miejscowej dziewczynie, która bawiła się z czyżykiem zamkniętym w klatce. Młodzian postanowił napisać do niej list o swoim uczuciu. Nie znał ani imienia, ani adresu. Zaadresował „Czyżkówko” i list polecił pannie dyskretnie doręczyć. Sługa choć wierny, czytać nie umiał. Pismo do kasztelana pomylił z pismem do panny. Pan kasztelan błąd naprawił. Z odnalezieniem miejscowości kłopotów nie było, wszak kowal był tu jedynym. Tak to miejscowość Czyżkówkiem nazwano. Mawiano wtedy: „Jeśli waszmość boli główka jedź na łowy do Czyżkówka".

W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego na Czyżkówku powstały m.in. nowe chodniki - przy Wiejskiej i Karolewskiej, zmodernizowaliśmy 3 place zabaw i parking przy cmentarzu. Obecnie trwają prace na ulicy Żnińskiej przy układaniu nawierzchni z płyt ażurowych.

Termin: sobota 18.09.2021 r.
Miejsce: Plac zabaw w rejonie ulic  Siedlecka-Chmielna-Byszewska (powstały dzięki BBO)
Czas trwania imprezy 12.00-19.00
Szczegółowy program tutaj.