logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Stypendia dla twórców rozdane
Twórcy 21 projektów artystycznych i kulturalnych otrzymali od miasta stypendia w II edycji tegorocznego konkursu stypendialnego. Zrealizowane zostaną projekty muzyczne, wydawnicze oraz z zakresu sztuk wizualnych, edukacji artystycznej i animacji kulturowej.


Spośród 35 złożonych wniosków w II edycji konkursu stypendialnego na rok 2023 do realizacji przewidziano 21 projektów. 

Pierwszą grupę stypendiów stanowią projekty muzyczne. W tej grupie znalazło się 5 bardzo różnorodnych stylistycznie przedsięwzięć. Drugą grupę stanowią stypendia dotyczące realizacji projektów wydawniczych - komisja zdecydowała o wsparciu 5 propozycji. Stypendia w zakresie sztuk wizualnych, edukacji artystycznej oraz animacji kulturowej otrzyma 5 projektów. Stypendia w zakresie udziału bydgoskich twórców w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych oraz współpracy międzynarodowej - 6 projektów.

Pełna lista projektów dostępna TUTAJ

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium i dokonuje ich oceny kierując się w szczególności kryteriami :

  • znaczenie przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej
  • walory promocyjne
  • zasięg oddziaływania
  • oryginalność pomysłu
  • dotychczasowe osiągnięcia stypendysty
  • racjonalność kalkulacji kosztów
  • trwałość rezultatu
  • wzbogacenie oferty kulturalnej miasta

Warto wiedzieć:

Stypendia przyznawane są od dziesięciu lat tj. od 2012 roku w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy. W latach 2012-2022 z tej formy wsparcia z budżetu Miasta dofinansowano 1069 projektów  zrealizowanych przez 1010 indywidualnych twórców i animatorów kultury. Stypendia mogą być przyznawane osobom indywidualnym lub grupie osób

na konkretne przedsięwzięcia, projekty artystyczne i twórcze odbywające się na terenie kraju lub poza jego granicami.

Stypendia przyznawane są w kwocie do 6000 złotych na projekty realizowane w Polsce lub do 15 000 złotych na projekty realizowane za granicą.   

W 2023 roku w budżecie Miasta na projekty stypendialne przeznaczano kwotę 310 000 złotych. Kwota do dyspozycji w II edycji konkursu wynosiła 105 000 złotych. 

Łącznie na wsparcie projektów stypendialnych w latach 2012-2022 wydano z budżetu Miasta kwotę 4.545 838  złotych.