logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Struktury Kultury w Teatrze Polskim
8 grudnia w Teatrze Polskim w Bydgoszczy odbędzie się spotkanie w ramach programu Struktury Kultury. Debata dotyczyć będzie edukacji kulturowej w naszym regionie.

Struktury Kultury w Teatrze Polskim

Spotkanie jest jednocześnie podsumowaniem zakończenia pierwszego etapu programu . W ramach tej inicjatywy opracowano diagnozę edukacji kulturowej w województwie kujawsko-pomorskim. Koordynatorzy projektu przedstawią wyniki badań, zaprezentują także plan działań na kolejny rok. W spotkaniu udział wezmą m. in. eksperci z Zakładu Badań Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wśród nich m. in.  prof. Tomasz Szlendak i prof. Krzysztof Olechnicki, a także koordynatorzy projektu i dyrekcja Teatru Polskiego w Bydgoszczy.  Swoją obecność zapowiedzieli również przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, który realizuje ogólnopolski program Bardzo Młoda Kultura, w ramach którego funkcjonują w naszym regionie Struktury Kultury.Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Organizatorzy szczególnie zapraszają nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, przedstawicieli samorządów różnego szczebla, osoby zainteresowane realizacją ciekawych przedsięwzięć w kulturze i oświacie.

Program Struktury Kultury jest realizowany w Teatrze Polskim im. Hieronima Konieczki przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Miasta Bydgoszczy oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia o godzinie 17.00 w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Wstęp darmowy. Szczegóły na stronie www.struktury-kultury.pl