logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Stare Szwederowo, nowe elewacje
Kończy się remont kamienicy przy ul. S. Leszczyńskiego 24 na Szwederowie. Dzięki niej cały zespół kamienic po zachodniej stronie ulicy przy skrzyżowaniu z Mariacką tworzyć będą budynki z odnowionymi elewacjami.


Budynek został wzniesiony w okresie międzywojennym, około 1936 roku. To prosta, piętrowa kamienica, wzniesiona na planie trapezu. Elewację zdobią opaski wokół okien oraz gzymsy. W ostatnich latach w tej części ulicy S. Leszczyńskiego wyremontowane zostały także sąsiednie budynki z numerami 22 i 26 oraz wzniesiono nową zabudową na parceli z numerem 18.

Trochę historii

Ta część Szwederowa wraz z okolicami ul. Nowodworskiej najszybciej została wcielona do Bydgoszczy. Już od 1876 do miasta należał wąski klin pomiędzy dzisiejszymi ulicami S. Leszczyńskiego i I. Skorupki. Początkowo służył on jako pastwisko dla inwentarza należącego do mieszczan. Jednak już z końcem XIX wieku teren zaczął być zabudowywany kamienicami oraz wolnostojącymi domami. Największą budowlą przez kilkadziesiąt lat przy ul. S. Leszczyńskiego był neogotycki Kościół ewangelicko-unijny dr Marcina Lutra. Świątynię wzniesiono w 1906 roku przy skrzyżowaniu z ulicą Jordanowską. Służył gmina ewangelicko-unijnej. Gmach został poważnie uszkodzony na początku II wojny światowej podczas tłumienia niemieckiej dywersji w trakcie odwrotu polskich wojsk. Zniszczony budynek rozebrano po wojnie.

 

W 1949 na parceli urządzono ogród jordanowski. W 1968 wzniesiono parterowy budynek Młodzieżowego Domu Kultury. W ostatnich latach przy ul. Leszczyńskiego remontowany był odcinek ulicy pomiędzy Bielicką i Żuławami. Trwają też przygotowania do poprawa bezpieczeństwa wraz z wprowadzeniem dodatkowej zieleni na skrzyżowaniu z ulicą Podgórną, Nowodworskiej, Ugory, Orlą i Na Wzgórze Dąbrowskiego.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcie pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy. Od kilku lat przy prezydencie działa Społeczna Rada ds. Estetyki Miasta, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.