logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Skromna fasada i doskonała skala
Dworcowa 18 – to kolejny adres, który ma zdobić Salon Bydgoszczy. Wspólnota, którą zarządza ADM zdecydowała się na remont elewacji. Prace zakończą się do czerwca. Wcześniej prace konserwatorskie zlecono przy wielu innych budynkach w tej części Śródmieścia.


Kamienica powstała pod koniec XIX wieku. Trzykondygnacyjny budynek wzniesiono na planie prostokąta. Pełni funkcję mieszkalno-usługową. Na parterze działają biuro podróży oraz złotnik. W podwórzu dobudowano oficyny. Budynek nie posiada wielu zdobień, ale bardzo dobrze utrzymuje skalę historycznej i przestrzennej zabudowy ul. Dworcowej. Elewację frontową zdobią naczółki okienne oraz gzymsy. Na wysokości piętra zachowała się metalowa rozeta – pamiątka po sieci trakcyjnej – do 1990 roku także tą częścią ulicy kursowały regularne linie tramwajowe do dworca. Prace zleciła wspólnota zarządzana przez ADM. W ich  zakres wchodzi remont elewacji frontowej oraz docieplenie pozostałych ścian. Dodatkowo zaizolowane zostaną fundamenty od strony podwórza. Remont kosztuje 165 tysięcy złotych. Zakończenie robót planowane jest na czerwiec.

Ulica Dworcowa w Bydgoszczy ma długość ponad 1200 metrów. Niemal w całości jest zabudowana stylowymi kamienicami. Uznawana jest za jedną z ważniejszych pod względem historycznym i funkcjonalnym ulicę Śródmieścia. Do momentu budowy dworca kolejowego był to polny trakt prowadzący w kierunku Koronowa. Szybko zyskiwała handlowo-usługowy charakter. Lokowane były przy niej również ważne obiekty użyteczności publicznej. Pierzeje ulicy Dworcowej stanowią w większości kamienice czynszowe wzniesione w latach 1860-1914.W rewitalizację ulicy Dworcowej oraz jej otoczenia miasto oraz inne podmioty publiczne zainwestowały w poprzedniej dekadzie ponad 300 mln złotych (m.in. nowy dworzec, linia tramwajowa, nowe nawierzchnie, elementy małej architektury, remonty budynków komunalnych). Bardzo ważne dla wizerunku ulicy jest uzupełnienie tych inwestycji także przez poprawę wyglądu prywatnych nieruchomości. W ostatnich latach duży wpływ na zwiększenie liczby remontów w tej części miasta miały też działania nadzoru budowlanego, plastyka oraz dotacje z Bydgoskiego Programu Ochrony Zabytków.