logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Secesyjna willa z odrestaurowanym tarasem
Trwają konserwatorskie prace w secesyjnej willi przy al. Mickiewicza, która obecnie jest siedzibą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Budynek posiada bardzo ciekawą formę architektoniczną.


Budynek z numerem 15 to jeden z pierwszych wybudowanych obiektów przy al. Mickiewicza, którą wytyczono w 1903 roku w ramach zagospodarowania urbanistycznego terenu położonego na wschód od ul. Gdańskiej tzw. Hempelscher Felde. W latach 90. XIX wieku miasto Bydgoszcz kupiło teren położony między dzisiejszymi ulicami: Gdańską, Krasińskiego, Chodkiewicza i Ogińskiego oraz opracowało dla niego plany urbanistyczne według koncepcji miasta-ogrodu. Ulica Mickiewicza od razu została zaprojektowana jako aleja z dwiema jezdniami i pasem zieleni obsadzonym szpalerem drzew połączonych girlandami. Stała się ważną osią widokową, której perspektywę na początku XX wieku zamknął gmach Instytutu Rolniczego (obecnie UKW). Willa została zaprojektowana w duchu secesji przez R. Kerna na zlecenie kupca Juliusa Bergera. W okresie międzywojennym w willi mieściła się przychodnia.

Kamienica posiada bardzo ciekawą formę architektoniczną. Posiada 3 kondygnacje i użytkowe poddasze. Frontowa elewacja zdominowana jest przez szczyt w którym umieszczono zróżnicowane otwory okienne otoczone opaskami. Archiwalne zdjęcia pokazują, że był on początkowo zdobiony rozbudowaną płaskorzeźbą traconą w wyniku powojennego remontu. We frontowej części budynku umieszczono też wykusz do wysokości wysokiego parteru i zwieńczono go obszernym tarasem na wysokości piętra. Ściany fundamentowe zbudowano z kamienia. Wielospadowy dach pokryto pierwotnie dachówką, obecnie gontem. W poprzednich latach w willi odświeżono elewację frontową. Obecnie zlecone zostały prace konserwatorskie przy tarasie, który ma  przywrócić  dawną estetykę i przede wszystkim uchronić obiektu przed przesiąkaniem deszczówki do wewnętrznych pomieszczeń.

W ostatnich latach w tej części miasta odrestaurowano wiele innych budynków. Między innymi narożną kamienicę u zbiegu z ulicą Paderewskiego oraz szereg kamienic przy pl. J. Weyssenhoffa. W latach 2014-15 zrewitalizowano również przyległy park im. J. Kochanowskiego a u zbiegu z Gdańską utworzono niewielki skwer. Odnowiono poza tym  nawierzchnię jezdni i uzupełniono nasadzenia w pasie zieleni. W tym roku rozpoczęła się modernizacja  gmachu Teatru Polskiego. Więcej informacji o tej inwestycji znajduje się TUTAJ.Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto.  Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.