logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rusza budowa ronda na Szwederowie
Korkujące się skrzyżowanie ulic Inowrocławskiej i Bielickiej na Szwederowie, gdzie dochodziło do kolizji, przebudujemy na rondo. Upłynni to ruch i poprawi bezpieczeństwo. Doświetlimy również nowe przejścia dla pieszych. Prace rozpoczną się w poniedziałek (18 października). Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Prace zakończą się jeszcze w tym roku.


Na skrzyżowaniu występują bardzo duże natężania ruchu. Utrudniało to, szczególnie w godzinach szczytu, wyjazd z podporządkowanej ul. Bielickiej w ul. Inowrocławską. Mocno uczęszczane przejścia dla pieszych na szerokich jezdniach pozbawione azyli (wysepek rozdzielających pasy ruchu) również utrudniały poruszanie się pieszym i pogarszały płynność ruchu. Na skrzyżowaniu często dochodziło do kolizji. Problem rozwiąże przebudowa. Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Pomysł wsparło blisko 200 bydgoszczan. Na jego realizację w budżecie miasta zabezpieczyliśmy ponad 350 tysięcy złotych. Wykonawcą została firma Strabag.

Co się zmieni?

Na połączeniu ulic Inowrocławskiej i Bielickiej powstanie niewielkie rondo. Równocześnie przebudowane zostaną przyległe chodniki. Dotychczasowe przejścia dla pieszych zostaną przesunięte w bardziej widoczne miejsca. Od strony ulicy Inowrocławskiej dobudowane będzie dodatkowe przejście, co skróci drogę pieszym do wielu punktów. Po zakończeniu prac drogowych wszystkie przejścia przy rondzie zyskają nowoczesne doświetlenie poprawiające widoczność pieszych.

Prace w etapach

Chcąc zachować płynność ruchu pojazdów na tym odcinku, prace będą prowadzone w 4 następujących po sobie etapach. Każdy z nich będzie związany ze zmianą dotychczasowej organizacji ruchu. W piątek (15 października) w godzinach wieczornych zamknięty zostanie północny odcinek ulicy Bielickiej od ul. Czackiego do ul. Inowrocławskiej. Na południowym odcinku ul. Bielickiej (od strony ogródków działkowych) wprowadzone zostanie natomiast zwężenie jezdni. Za kilka dni powstanie tam przejazd tymczasowy, który poprzez istniejący parking, umożliwi dojazd od ul. Inowrocławskiej. Na terenie budowy zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Prace w terenie rozpoczną się w poniedziałek (18 października)  (I etap) i potrwają około 3 tygodnie. Po ich zakończeniu, wykonawca przystąpi do kolejnego etapu, ale tym razem już na ul. Inowrocławskiej. Przy sprzyjających warunkach podstawowe prace zakończą się jeszcze w tym roku.

Bezpieczne ronda

W ostatnich latach w Bydgoszczy powstało 7 nowych skrzyżowań z ruchem okrężnym. Ronda to jedno z najlepszych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo. Rzadziej dochodzi na nich do wypadków i kolizji. Ronda swoją konstrukcją ograniczają do niezbędnego minimum przeplatanie strumieni ruchu i wymuszają ograniczenie prędkości, czym zapewniają kierującym lepszą widoczność innych uczestników ruchu.