logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowany żłobek na Bartodziejach gotowy na przyjęcie maluchów
Zakończyły się prace remontowe w miejskim żłobku przy ul. Morskiej na Bartodziejach. Dzięki tej inwestycji utworzyliśmy 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Na to zadanie pozyskaliśmy wysokie dofinansowanie unijne.


- Dzięki tej inwestycji, możemy zaoferować rodzicom 50 nowych miejsc opieki dla najmłodszych bydgoszczan w publicznej placówce. Zadanie polegające na przystosowaniu budynku, wyposażeniu nowych sal oraz zapewnieniu bieżącego funkcjonowania tych oddziałów zostało zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej. Cieszę się, że pomimo trudności związanych z pandemią udało nam się uruchomić nowe miejsca opieki dla dzieci na początku tego roku– mówi zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz


 


W ramach remontu na parterze budynku zostały przywrócone dwa duże pomieszczenia wielofunkcyjne dla dzieci, szatnia dziecięca, pomieszczenia dla psychologa/logopedy, łazienka dla dzieci, pomieszczenie socjalne oraz toaleta dla personelu. Sale są przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Na piętrze została utworzona jedna sala wielofunkcyjna, szatnia i łazienka dla dzieci, pomieszczenie rehabilitacyjne oraz pomieszczenie socjalne.

W ramach zadania sale zostały wyposażone w nowoczesne meble, stoliki i krzesła, leżaki. Na dzieci czekają także nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. W szatniach dla dzieci zamontowano nowe szafki, doposażona została także istniejąca kuchnia.

Prace remontowe w żłobku nr 17 przy ul. Morskiej rozpoczęły się w sierpniu 2021 roku. Obejmowały remont pomieszczeń po dawnym Rejonowym Ośrodku Pomocy Społecznej. Wzrost kosztów materiałów budowlanych oraz usług spowodował konieczność dołożenia dodatkowych pieniędzy na ten cel z budżetu miasta.  Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki zdobyciu wysokiego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z programu „Maluch + 2021”. Pozyskane środki zostały przeznaczone na remont pomieszczeń, wyposażenie oraz zapewnienie przez okres 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc (zatrudnienie kadry oraz personelu pomocniczego). Wartość zadania wyniosła ponad 3 mln zł.
 
Inwestycja w liczbach:
Koszt zadania: 3.166.189 zł
Dofinansowanie z EFS: 1. 611.563 zł
Dofinansowanie Maluch + 2021:  398.283 zł
Środki z budżetu miasta: 1.156.343 zł