logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowa ul. Kujawskiej. Schody do parku z rynną dla rowerów. Raport nr 63
Wiosenna pogoda pozwoliła wykonawcy zwiększyć zakres prac przy rozbudowie ulicy Kujawskiej. Rozpoczęło się układanie ostatnich warstw nawierzchni w obrębie ronda Kujawskiego. Kontynuowana jest budowa schodów na Wzgórze Wolności, które będą wyposażone w udogodnienie dla rowerzystów. Dalsze prace na Zbożowym Rynku prowadzą archeolodzy. Wiosną rozpocznie się porządkowanie terenu i nasadzenia zieleni. Zakończenie wszystkich prac jeszcze przed wakacjami.


Poprawa pogody pozwoliła uruchomić po zimowej przerwie, pracę regionalnych wytwórni mas bitumicznych. Dzięki temu Wykonawca przystąpił już do układania nawierzchni na ulicy Kujawskiej przy Konopnickiej. W kolejnych dniach układana będzie też nawierzchnia na ul. L. Solskiego oraz ul. Kujawskiej od ronda Kujawskiego do Bernardyńskiego. Po zakończeniu tych prac oraz oznakowaniu tras, będzie można przełożyć ruch na nowe jezdnie oraz uruchomić sygnalizację świetlną.Przy sprzyjających warunkach wykonawca rozpocznie też prace przy układaniu nawierzchni na drogach rowerowych w obrębie całej inwestycji. Podbudowa została wykonana już wcześniej. Na budowie kontynuowane są nadal prace brukarskie, ziemne, energetyczne i gazowe. Najwięcej robót w tym zakresie mamy na ulicach: Wojska Polskiego, Chołoniewskiego i Zbożowy Rynku. Dalsze prace prowadzą też archeolodzy. Po dotychczasową jezdnią Zbożowego Rynku odkrywane są dalsze pozostałości wczesnośredniowiecznego cmentarza (ok. XI w.) oraz kamiennego traktu , który wiódł w stronę Bramy Kujawskiej (ul. Długa). Dalszych odkryć archeolodzy spodziewają się jeszcze na wlocie ul. Wiatrakowej oraz pod chodnikiem zlokalizowanym tuż przy kamienicach.Kontynuowane są też prace przy budowie schodów łączących ulicę Kujawską ze Wzgórzem Wolności. Docelowo wokół nich nasadzonych zostaną liczne krzewy. Nowe schody będą co kilkanaście stopni będą posiadały platformy o szerokości 2 metrów, w których docelowo mogą zostać ustawione ławki.

Z myślą o rowerzystach zamontowana zostanie tak zwana rynna, która umożliwi wygodne prowadzenie roweru pod górę. Wcześniej takie rozwiązanie zdało egzamin z wiadukcie nad ul. Grunwaldzką oraz kładce nad Kanałem Bydgoskim. Budowa standardowej drogi rowerowej czy podjazdu, w miejscu o tak dużym nachyleniu oznaczałaby bardzo dużą ingerencję w zieleń i zabudowanie skarpy ciągami murów oporowych. Do Parku Wolności możne też dojechać standardowymi drogami rowerowymi od strony ul. Wojska Polskiego.Ciekawym rozwiązaniem zlokalizowanym pomiędzy obiema jezdniami ul. Kujawskiej pomiędzy rondem i stacją benzynową będzie parking P+R. M on zachęcać do przesiadki na tramwaj i kontynuowania podróży po ścisłym centrum miasta komunikacją publiczną. W tym miejscu zakończyły się już główne roboty ziemne i kanalizacyjne. Teren stanowi jednak nadal zaplecze całej budowy.Obecnie prowadzone prace są kontynuacją robót prowadzonych też w okresie zimowym. Przypominamy, że w ostatnich tygodniach na ul. Solskiego wykonane został blisko 100-metrowy odcinek torowiska w kierunku Szwederowa. Płyta torowiska została zabetonowana, rozstawione zostały słupy oraz zainstalowana została cała sieć trakcyjna. Torowisko w tym miejscu będzie pełniło funkcję torów odstawczych, a docelowo zacznie się nowa linia tramwajowa w kierunku ronda Grunwaldzkiego. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć przy realizacji tego zadania kolejnej ingerencji w rondo Kujawskiej. Obecnie w tym miejscu trwają prace ziemne oraz kontynuowana jest budowa chodników i peronów tramwajowych, Kontynuowane są też prace energetyczne i brukarskie.Nowoczesna arteria

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zrealizowaną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł. Inwestycja polega na budowie nowego torowiska tramwajowego (oddanego do użytku w grudniu) i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna była także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Zadbaliśmy o wygodną infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów. Na wschodniej jezdni ul. Kujawskiej wytyczony zostanie buspas.