logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowa ul. Kujawskiej. Pierwsze prace przy zieleni. Raport nr 64
Rozpoczęły się pierwsze prace agrotechniczne w obrębie rozbudowywanej ul. Kujawskiej. Przygotowywane są podłoża pod nowe trawniki i rabaty. Wkrótce zaczną się nasadzenia drzew i krzewów.


W ramach rozbudowy ul. Kujawskiej planuje się zasadzenie ponad 600 nowych drzew. Na szerokich pasach zieleni dominować mają platany klonolistne. Posadzone zostaną również klony polne, jesiony wyniosłe oraz kasztanowce zwyczajne. W sąsiedztwie komunikacji pieszej i rowerowej planowane jest sadzenie lip srebrzystych. W okolicy rond i na pasach rozdziału dróg oraz przy ulicach bocznych zobaczymy takie gatunki drzew jak głóg pośredni, czeremcha pospolita, śliwa wiśniowa, czeremcha wirginijska, wiśnia piłkowana oraz wiązowce zachodnie. Na powstałych rondach pojawią się krzewy i byliny. Przewiduje się, że zostanie posadzonych ponad  6 tysięcy krzewów liściastych i iglastych odpornych na skrajnie trudne warunki drogowe. Proponowane gatunki to między innymi: tawuły japońskie, berberysy Thunberga, jałowce płożące, kosodrzewina, róże okrywowe, forsycje, hortensje i inne. Szczególnie duża liczba krzewów zasadzona zostanie na skarpie w rejonie nowych schodów do parku Wolności.

Na wszystkich pozostałych terenach zieleni w obrębie pasa drogowego zostaną założone trawniki. Te prace rozpoczęły się już w obrębie ul. Wojska Polskiego. Pas pomiędzy jezdniami i torowiskiem jest sprzątany i przykrywany warstwą urodzajnej ziemi. Na tak przygotowane podłoże wkrótce trafią nasiona traw.

Trwają też przygotowania do zakończenia prac bitumicznych na wschodniej jezdni ul. Kujawskiej. Drogowcy zakładają uzyskanie przejezdności tego odcinka w przyszłym miesiącu.


 
W ramach budowy zastosowano szereg innych ekorozwiązań m.in. panele fotowoltaiczne na słupach trakcyjnych (do zasilania smarownic przy zwrotnicach), maty antywibracyjne w rejonie przystanków, czy torowisko bezpodsypkowe w wykopie  tłumiące hałas.

Nowoczesna arteria

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zrealizowaną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł. Inwestycja polega na budowie nowego torowiska tramwajowego (oddanego do użytku w grudniu) i drugiej jezdni na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego. Konieczna była także modernizacja obu rond oraz dróg dojazdowych. Zadbaliśmy o wygodną infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów. Na wschodniej jezdni ul. Kujawskiej wytyczony zostanie buspas.