logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowa Opery Nova. Przetarg ogłoszony. Raport nr 1
Ogłoszony został przetarg na rozbudowę Opery Nova o IV krąg oraz podziemny garaż. Realizacja tej inwestycji wzmocni rangę miasta jako ośrodka kultury muzycznej. To również kolejny element rewitalizacji Salonu Bydgoszczy. Wczoraj podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim o finansowym wsparciu tej inwestycji przez Miasto.


- To jedna z najważniejszych bydgoskich inwestycji – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Dlatego od początku wspieramy ją między innymi finansowo. Rozbudowany gmach ma szansę stać się w jeszcze większym stopniu miejscem prezentacji nie tylko dzieł muzycznych na najwyższym poziomie. Inwestycja przyczyni się poza tym do rozwoju działalności festiwalowej, a także działalności wystawienniczej. Projekt pozytywnie wpłynie też na większą rozpoznawalność Opery Nova w kraju i za granicą. Podziemny parking wpisuje się w nasze działania związane z rewitalizacją całego Salonu Bydgoszczy.

Zamówienie podzielono na dwie części, które mogą być realizowane w dwóch niezależnych etapach. Pierwszy etap stanowi IV krąg Opery, który technologicznie, funkcjonalnie i użytkowo połączony jest z obiektem głównym. Drugi etap stanowi dwupoziomowy garaż podziemny z placem miejskim w jego górnej części. Garaż dostępny będzie  z obiektu głównego oraz z IV kręgu, może również działać niezależnie. Wcześniej przygotowana dokumentacja zakłada, że IV krąg Opery pomieści między innymi :

 • salę prób scenicznych z wielofunkcyjnym rozwiązaniem widowni, sceny, orkiestronu, zapadni i innych elementów związanych z technologią sali; maksymalna liczba widzów – 485 osób;
 • przestrzeń wielofunkcyjną stanowiącą poszerzenie foyer budynku Głównego Opery
 • przestrzeń wystawienniczą i innych działań artystycznych;
 • salę kinową o bardzo wysokich parametrach obrazu i dźwięku; maksymalna liczba widzów – 205 osoby; 
 • powierzchnie dopełniające o funkcji gastronomicznej, technicznej i zaplecza

Druga część inwestycji którą jest dwupoziomowy garaż podziemny z wjazdem z ulicy Karmelickiej. Garaż połączony będzie funkcjonalnie z budynkiem Głównym Opery oraz z IV kręgiem. Zapewni miejsca postojowe dla 228 pojazdów

Z inicjatywą rozbudowy Opery Nova wyszedł Maciej Figas, który przedstawił propozycję władzom Bydgoszczy. Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski zadeklarował chęć współfinansowania inwestycji po połowie z władzami województwa. Miasto zobowiązało się do pokrycia połowy kosztów związanych z tą inwestycją. Zabezpieczyliśmy na ten cel w wieloletniej prognozie finansowej prawie 46 mln zł. Wczoraj (7 czerwca)  podpisana została umowa z samorządem województwa na dotację inwestycji ze środków miasta. Po wyborze wykonawcy prace budowlane zajmą około 2,5 roku.

Trzy dekady w budowie

Opera Nova w Bydgoszczy to jeden z nowocześniejszych i najbardziej wszechstronnych teatrów muzycznych w Polsce, którego bogaty repertuar, obejmujący dzieła operowe, baletowe, operetki i musicale, uzupełniają koncerty, widowiska i przedstawienia innych teatrów goszczących na Bydgoskim Festiwalu Operowym,  organizowanym tu corocznie,  od 1994 roku.
Budowę istniejących trzech kręgów Opery Nova w malowniczym zakolu Brdy rozpoczęto w 1973 roku. Ukończenie obiektu opóźniało się z powodu wysokich kosztów jego budowy oraz braku materiałów i wykonawców. W latach 80. XX wieku czasowo  zaprzestano nawet prac budowlanych. Próbą ożywienia stojącego w stanie surowym gmachu i wprowadzenia do niego działalności kulturalnej była organizacja Bydgoskiego Festiwalu Operowego . Wystawiane spektakle operowe, operetkowe i baletowe pozwoliły docenić możliwości wystawiania wielkich form scenicznych w nowym budynku, walory akustyczne sali widowiskowej, możliwości techniczne sceny i umiejętności orkiestry, chóru i baletu. 21 października 2006 r. odbyły się uroczystości 50-lecia Opery w Bydgoszczy, połączone z oficjalnym przekazaniem do użytkowania ukończonego gmachu Opery Nova.

Symbol Bydgoszczy

Gmach w formie trzech koncentrycznych kręgów został zaprojektowany przez prof. dr arch. Józefa Chmiela i profesora Politechniki Gdańskiej dr inż. arch. Andrzeja Prusiewicza. Malownicze położenie i oryginalna architektura sprawiły, że budynek zyskał rangę jednego z symboli Bydgoszczy. W największym, pierwszym kręgu, przeznaczonym dla publiczności, znajdują się między innymi:

 • sala kameralna na 189 miejsc, wykorzystywana także jako sala kinowa przy projekcjach na dużym ekranie.
 • duża sala  o doskonałej akustyce, z amfiteatralną widownią na 803 miejsca, a imponujące rozmiary jej sceny jak również zainstalowane na niej najnowocześniejsze urządzenia techniczne sterowane komputerowo stwarzają wspaniałe możliwości inscenizacyjne
 • hol główny i przestronne foyer, na których często goszczą ekspozycje malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne.

Drugi krąg, od strony rzeki Brdy to biura dyrekcji, administracji, sale prób zespołów artystycznych, garderoby. W trzecim kręgu mieści się Centrum Kongresowe zapewniające profesjonalną obsługę sympozjów, konferencji - organizowanych według najwyższych europejskich standardów.

IV krąg w liczbach:

 • Powierzchnia użytkowa IV kręgu  5.730 m²
 • Liczba miejsc dla widzów w nowej sali prób- 485
 • Liczba miejsc w sali kinowej – 205
 • Liczba kondygnacji – 4
 • Termin realizacji - 28 miesięcy