logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowa dawnej biblioteki UKW
Trwają prace przy modernizacji dawnej biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30. Uczelnia chce skoncentrować swoją działalność w kampusie na granicy Śródmieścia i Bielaw.


W pierwszym etapie przeprowadzono prace rozbiórkowe. Zniknęły dobudowane od strony południowej (od strony budynku głównego) części: sanitarna, klatki schodowe, taras i dobudówka mieszcząca dawną czytelnię internetową. Zasypany został również tunel łączący byłą bibliotekę z budynkiem głównym Collegium Maius.

Rozpoczęła się też rozbudowa obiektu. Inwestycja polega miedzy innymi na budowie dwóch nowych klatek schodowych i rozbudowie części parterowej.  Planowana jest gruntowana wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej. Zadanie obejmuje też zagospodarowanie placu przed budynkiem (drogi wewnętrzne, chodniki, zieleń). Po przebudowie obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wartość zamówienia to niemal 4 mln zł. Prace przy przebudowie budynku starej biblioteki mają na celu powiększenie bazy dydaktycznej uczelni oraz skoncentrowanie większości jednostek uczelni w kampusie przy ul. Chodkiewicza 30 i jego bliskim sąsiedztwie.

Warto wiedzieć:

Budynek przy ul. Chodkiewicza powstał na początku lat 90. Do 2013 roku pełnił funkcję uczelnianej biblioteki. Nie był jednak w stanie sprostać rosnącej liczbie zbiorów. Bibliotekę w 2013 roku przeniesiono do zupełnie nowego gmachu przy ul. Szymanowskiego. Jego budowa pochłonęła 45,5 mln zł. Została sfinansowana dzięki pozyskaniu przez uczelnię środków unijnych. Grunty pod nową bibliotekę, na których wcześniej funkcjonowały ogródki działkowe przekazało miasto.

Zdjęcia: www.ukw.edu.pl