logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rowerowe drogi i pasy na Bartodziejach – zlecamy budowę
Ogłosiliśmy przetarg na budowę ważnej rowerowej trasy łączącej Śródmieście z osiedlem Bartodzieje. Rowerzyści zyskają bezpieczną infrastrukturę wzdłuż ulic M. Curie-Skłodowskiej i Łęczyckiej.


- To jedna z najważniejszych rowerowych inwestycji, którą zlecamy w tym roku – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Cieszę się, że w trakcie prac nad koncepcją udało się znaleźć wiele dobrych rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo i uwzględniają potrzeby innych uczestników ruchu. Dużą rolę odgrywa praca naszego Zespołu ds. Polityki rowerowej. Przygotowujemy się także do zlecenia prac przy kolejnych ważnych ścieżkach, które poprawią spójność sieci rowerowych dróg w Bydgoszczy.

Inwestycja została uznana za  priorytetową przez Zespół ds. Polityki Rowerowej. W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja (program funkcjonalno-użytkowy). Poddaliśmy go konsultacjom społecznym. Teraz ogłaszamy przetarg na prace projektowo-budowlane. Wstępnie zakładamy, że zajmą one około półtora roku.  W pierwszym etapie budowana będzie rowerowa infrastruktura wzdłuż ulic M. Curie Skłodowskiej (od skrzyżowania ul. Skłodowskiej-Curie z ulicami St. Moniuszki, L. Wyczółkowskiego i Sportową) i Łęczyckiej (od modernizowanego skrzyżowania z Fordońską do skrzyżowania z Kamienną).

Jakie rozwiązania?

Nowa infrastruktura dla rowerów o długości ponad 3 km przebiegać będzie przez obszary o bardzo dużej liczbie mieszkańców. Na osiedlu Bartodzieje mieszka ponad 20 tysięcy bydgoszczan. Większość trasy zbudowana zostanie w formie pasów rowerowych wyznaczonych na jezdni oznakowaniem.

  • ul. M. Curie-Skłodowskiej (Chopina-Wyszyńskiego): pasy rowerowe dla obu kierunków
  • rondo Skrzetuskie: wydzielone drogi dla rowerów na całym skrzyżowaniu, dowiązane do dróg dla rowerów wzdłuż ul. Wyszyńskiego
  • ul. M. Curie Skłodowskiej (Wyszyńskiego - Łęczycka): pasy rowerowe dla obu kierunków
  • ul. Łęczyckiej: wydzielona droga dla rowerów po stronie wschodniej

W kolejnym etapie planowane jest zlecenie prac również na śródmiejskim odcinku nowej trasy, która docelowo prowadzić ma do ulicy Gdańskiej (wzdłuż ulic Z. Krasińskiego, R. Markwarta, L. Sieńki i S. Moniuszki.)

Warto wiedzieć

W tym roku rowerzyści skorzystają ponad 10 kilometrów nowych dróg rowerowych m.in. wzdłuż ul. Smukalskiej i Jeździeckiej. Te prace są już na ukończeniu. Wiosną rowerzyści zyskają też możliwość bezpiecznego przejazdu nowym odcinkiem bulwaru nad Brdą oraz wzdłuż ul. Andersa z osiedla Szybowników na Tatrzańskie. Intensywne prace trwają przy Promenadzie w Starym Fordonie oraz przy budowie nowego mostu między Toruńską i Fordońską, gdzie zbudowana zostanie infrastruktura dla rowerzystów. Trwają przygotowania do kolejnych rowerowych inwestycji m.in. związanych z budową dróg rowerowych wzdłuż ul. Sudeckiej, Fordońskiej oraz Glinki. Na budowę infrastruktury rowerowej  w Bydgoszczy chcemy wykorzystać między innymi zdobyte dofinansowanie unijne o wartości 6,8 mln euro.