logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rowerowa droga z centrum do BPPT – wypowiedz się
Projektanci opracowali wstępną dokumentację nowej drogi rowerowej wzdłuż ulicy Glinki, które połączy istniejące trasy na Wyżynach z Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. W poniedziałek (8 kwietnia) rozpoczynamy konsultacje społeczne. To najlepszy moment na zgłoszenie uwag oraz zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami. Swoje wnioski można zgłosić na karcie konsultacyjnej na stronie www.bydgoszcz.pl/rowery.


Rower staje się coraz popularniejszym środkiem transportu, dlatego konsekwentnie rozbudowujemy rowerową infrastrukturę. Zleciliśmy inwestycje związane między innymi z budową rowerowych dróg w ramach Wielkiej Pętli Fordonu oraz przy przebudowie bulwarów. Prowadzimy szereg zadań związanych z projektami nowych tras. Jedną z nich jest droga rowerowa wzdłuż ul. Glinki, na odcinku od ul. Dąbrowa do wjazdu do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.

Koncepcja opracowana przez projektantów zakłada poprowadzenie drogi rowerowej oraz chodnika po północnej stronie ul. Glinki, na odcinku od Dąbrowy do pętli autobusowej. Skrzyżowanie z ul. Rysią i Białogardzką będą wyposażone z każdej strony w przejazdy rowerowe oraz przejścia dla pieszych. Następnie trasa przejdzie na stronę południową. Od ul. Dąbrowa do budynków przy skrzyżowaniu z ul. Szpitalną trasa będzie miała formę wydzielonej drogi dla rowerów oraz ścieżki dla pieszych. Na odcinku od ul. Szpitalnej do parkingu przy firmie Polon Alfa trasa otrzyma formę szerokiej, 3-metrowej ścieżki pieszo-rowerowej. Końcowy odcinek zlokalizowany przed wjazdem na teren BPPT będzie wydzieloną drogą dla rowerów. Cała trasa z asfaltową nawierzchnią liczyć będzie około 2 kilometrów długości. Połączy wcześniej wybudowane drogi rowerowe na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz II etapu budowy Trasy Uniwersyteckiej. W ten sposób powstanie kompletne rowerowe połączenie Centrum z BPPT.

Konsultacje odbywają się w terminie 8 - 29 kwietnia br. Mają  zasięg ogólnomiejski, skierowane są do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. To najlepszy moment na zgłoszenie swoich uwag oraz zapoznanie się z proponowanymi rozwiązaniami. Opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/rowery) lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Pliki do pobrania z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi znajdują się poniżej: