logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rowerem wzdłuż Grunwaldzkiej
Ogłoszony został przetarg na budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na Okolu oraz wokół ronda Grunwaldzkiego. Nowa trasa wraz rozbudowaną ulicą Grunwaldzką w kierunku węzła na drodze ekspresowej S5 stanowić ma 7-kilometrową bezpieczną i komfortową trasę łączącą centrum Bydgoszczy z osiedlami Czyżkówko i Osowa Góra oraz sąsiednimi gminami.


Ciąg rowerowy wytyczony zostanie po obu stronach ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Kraszewskiego.  Na przeważającym odcinku powstaną nowe wydzielone drogi rowerowe. Wykorzystywane będą też jezdnie serwisowe. Ścieżki powstaną też wokół ronda Grunwaldzkiego i będą łączyły się z trasą wybudowaną podczas przebudowy węzła Garbary. W najbliższych  latach dobudowane zostaną też drogi rowerowe wzdłuż ul. Kruszwickiej i Focha. Na wysokości ul. Kraszewskiego nowa trasa na ul. Grunwaldzkiej połączy się z drogami rowerowymi wybudowanymi podczas modernizacji węzła Zachodniego.

Ponadto w zadaniu przewiduje się przebudowę jak i budowę nowego oświetlenia, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń energetycznych i teletechnicznych, przebudowę sygnalizacji świetlnej i urządzeń systemu ITS oraz budowę nowej jak i demontaż fragmentu istniejącej kanalizacji deszczowej. Zaplanowano też budowę nowej nawierzchni wraz z podbudową wlotu oraz wylotu ulicy Grunwaldzkiej (zniknie wysepka na styku Grunwaldzkiej i Focha).

W budżecie miasta na realizację zadania zagwarantowanych zostało 6,5 mln zł. Inwestycja będzie finansowana w oparciu o środki własne i dofinansowanie europejskie (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Jej zakończenie planowane jest jeszcze w tym roku.

Warto dodać, że w ramach rozpoczętej rozbudowy ul. Grunwaldzkiej o drugą jezdnię infrastruktura rowerowa (wydzielone drogi dla rowerów, wspólne ciągi pieszo – rowerowe, jezdnie serwisowe) budowana będzie od węzła Zachodniego do granicy miasta (w zależności od zagospodarowania i dostępnego miejsca infrastruktura będzie po jednej bądź po obu stronach ul. Grunwaldzkiej). Na granicy miasta ścieżka ma łączyć się z drogą serwisową, która zbudowana zostanie wokół węzła na trasie S5. Wartość wszystkich  prac budowlanych na tym odcinku szacowana jest na około 76 mln zł. Po zakończeniu tej inwestycji miasto zagwarantowało sobie możliwość rozbudowy Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego na osiedlach Czyżkówko i Osowa Góra.Kolejne rowerowe zadania

W bieżącym roku oddana do użytku będzie droga rowerowa wzdłuż II etapu Trasy Uniwersyteckiej. Rozpocznie się również rozbudowa ul. Kujawskiej wraz z południowym odcinkiem Bernardyńskiej. To zadanie połączyliśmy z budową tras dla cyklistów. Poza tym ZDMiKP powtarza  przetarg na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Łochowskiej oraz kontrapasa na Wiatrakowej (w poprzednim postępowaniu nie zgłosił się żaden podmiot).