logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rośnie gmach Teatru Kameralnego
Trwają prace nad zadaszeniem bryły rewitalizowanego Teatru Kameralnego. Wykonawca przygotowuje się do odbudowy ściany od strony ulicy Podwale. Inwestycję realizujemy, między innymi w oparciu o środki unijne ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).


Rewitalizacja dawnego gmachu Teatru Kameralnego to jedna z największych bydgoskich inwestycji. Dzięki niej salon Bydgoszczy ma stać się jeszcze bardziej atrakcyjną przestrzenią. W ostatnich tygodniach ułożona została większość więźby dachowej. Nadal prowadzone są prace murarskie przy ścianach wewnętrznych. Wykonawca przygotowuje się też do odbudowy ściany od strony ul. Podwale. Rozpoczynają się prace przy instalacjach wewnętrznych. Roboty budowlane pochłoną około 27 mln złotych. Pomagają nam fundusze europejskie na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Unijne wsparcie to 12 mln zł.


 
Budynek pomieści m.in.: salę teatralną ze sceną o powierzchni 226 metrów kwadratowych i widownią mieszczącą 234 osoby wraz z kuluarami, salę prób oraz salę wielofunkcyjną na 50 osób. Gmach wyposażymy również w podnośniki dla osób z niepełnosprawnościami i nowoczesne urządzenia oraz systemy obsługujące scenę. Na końcowym etapie inwestycji zagospodarowany zostanie też dziedziniec i dobudowany dojazd od strony ul. Podwale.  W zrewitalizowanym obiekcie funkcjonować będzie nowa miejska instytucja kulturalna, z dominującą funkcją sceny teatralnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Teatr Kameralny umożliwi też  prezentację form dramatycznych i muzycznych. Teatr realizować ma także wielowymiarowe funkcje z zakresu kreatywnej edukacji kulturowej adresowanej do wszystkich grup wiekowych odbiorców. Sposób wykorzystania zrewitalizowanego gmachu został określony w m.in. w konsultacjach społecznych przeprowadzonych w 2016 roku. Na potrzebę utworzenia drugiej sceny zwracały też uwagę środowiska kulturalne. Inwestycja została poza tym wpisana do Strategii Rozwoju Kultury na lata 2017-2026.