logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rondo Jagiellonów - po nowemu
Rozpoczynamy przygotowania do dostosowania ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pierwszej kolejności projektanci opracują kilka wariantów zmian. Obiekt wybudowany blisko 50 lat temu nie spełnia już wielu współczesnych standardów.


Głównym zadaniem  projektantów ma być przygotowanie minimum trzech wariantów, które będą podstawą do dalszych decyzji w sprawie do przebudowy czy też rozbudowy tego skrzyżowania. Pracownia, która wygra przetarg, będzie Musiała przeanalizować minimum trzy warianty:

  • Wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych
  • Przebudowę schodów do przejścia podziemnego i dobudowanie wind dla osób z niepełnosprawnościami
  • Zaproponować własną koncepcję zmian uwzględniającą potrzeby osób z niepełnosprawnościami


Plany projektowe mogą też obejmować konieczność przebudowy istniejących jezdni ulic Jagiellońskiej, Bernardyńskiej i 3 Maja. W czasie prac
należy bowiem ująć konieczne korekty układu geometrii wszystkich wlotów i organizacji ruchu. Jeśli ekspertyza techniczna wykaże brak możliwości wykorzystania istniejącej konstrukcji, konieczna będzie  przeanalizowanie jej przebudowy w niezbędnym zakresie lub rozbiórkę i budowę nowej.
Warto podkreślić, że obecne przejście podziemne jak i rozwiązania na samym rondzie mają bardzo ograniczone możliwości do ewentualne rozbudowy (gęsta zabudowa, duże natężenia ruchu, brak dostępności terenu). Projektanci mają więc sprawdzić każde rozwiązanie pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym.
Obecnie trwa przetarg, który wyłoni wykonawcę prac koncepcyjnych. Przygotowanie opracowania po podpisaniu umowy zajmie około 1,5 roku. W przetargu premiowane będzie skrócenie  czas wykonania zadania.Warto wiedzieć

Rondo Jagiellonów w obecnym kształcie z przejściami podziemnymi powstało blisko 50 lat temu. Uroczyście otworzono je 22 lipca 1974 roku. Wówczas nosiło nazwę „XXX-lecia PRL-u”. Skrzyżowanie z ruchem okrężnym na połączeniu ulic  Jagiellońskiej, Bernardyńskiej i 3 Maja to jeden z największych węzłów komunikacyjnych w mieście – przez rondo przejeżdżają bowiem niemal wszystkie bydgoskie linie tramwajowe oraz kilka linii autobusowych. Największym mankamentem konstrukcji  jest przede wszystkim brak dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych czy wózków dziecięcych.