logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Starego Fordonu. Mała architektura czeka na wiosnę. Raport nr 50
Kontynuowane są prace przy rewitalizacji Starego Fordonu. Ważną częścią zadania, oprócz przebudowy uliczek, jest zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych. Elementy placów zabaw, ławek, skateparku ustawiane będą wiosną przyszłego roku.


Większość uliczek objętych rewitalizacją zyskała już twardą nawierzchnię. Dominuje na nich brukowa kostka. Zostały wyposażone także w chodniki i miejsca parkingowe. Sukcesywnie prowadzone są odbiory kolejnych ulic. Dziś drogowcy weryfikowali pracę wykonawcy na ul. Rybaki.

Kontynuowane są roboty na ul. Promenada biegnącej równolegle do Wisły. Duża jej część, od Zakładu Karnego do wału wiślanego będzie miała charakter ciągu pieszo-rowerowego. Budowa tego odcinka, ze względu na warunki gruntowe, wymaga szeregu robót przy stabilizacji podłoża i zabezpieczaniu skarp. Pomagają w tym stalowe ścianki oraz kamienne gabiony. Po zakończeniu wszystkich prac rozpoczną się nasadzenia zieleni.

Przy rzece wybudowane zostaną: boisko, tor do jazdy wyczynowej rowerem, miejsca wypoczynkowe, plac zabaw i ścianka do wspinaczki. Wykonawca zamówił już niezbędne elementy małej architektury, które okres zimowy przeczekają jeszcze w magazynie. Montaż ławek, stojaków na rowery, ścianek, koszy, urządzeń do zabawy i ćwiczeń rozpocznie się wiosną.

Jeszcze w tym roku mieszkańcom udostępnione zostanie do użytku przebudowane nabrzeże. Więcej informacji o zakresie ostatnich prac znajduje się w Raporcie nr 49.

Warto dodać, że Miasto występowało wcześniej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o podjęcie działań związanych z uporządkowaniem terenu przy moście Fordońskim, którym zarządza ta instytucja. W ostatnich dniach instytucja zobowiązała się do podjęcia kolejnych działań przywracających tej części Starego Fordonu estetyczny wyglądu.

Rewitalizacja Starego Fordonu w liczbach:

  • Przebudowa ul. Bydgoskiej – 6 mln zł (zakończona)
  • Modernizacja miejskich kamienic – 9 mln zł (zakończona)
  • Budowa nabrzeża – 7 mln zł (oddanie do użytku jeszcze w tym roku)
  • Przebudowa uliczek i urządzenie terenów rekreacyjnych – 25 mln zł (zakończenie w przyszłym roku)
  • Rewitalizacja Rynku – 7 mln zł (zakończona)