logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Starego Fordonu. Kolejny etap prac, zmiany w komunikacji. Raport nr 5
W sobotę (16 marca) rozpocznie się kolejny etap prac na ul. Bydgoskiej. Autobusy linii nr 65,75,81,82 i 33N pojadą objazdem przez wyremontowana ulicę Kasztelańską.


W ostatnich tygodniach prowadzone były prace przy ulicach przyległych do Bydgoskiej, m.in. Piekary oraz Przy Bóżnicy. Na Bydgoskiej rozbierano również krawężniki. Od najbliższego weekendu (16/17 marca) planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu robót przy rozbiórkach nawierzchni i wymianie sieci podziemnych. Wymagać to będzie zamknięcia ulicy Bydgoskiej dla ruchu.
Zamknięty odcinek będzie można ominąć objazdem wytyczonym od ronda Buxakowskiego ulicami Ametystową, Kasztelańską i Andersa do Wyzwolenia. Wykorzystywać będą go również autobusy linii nr 65, 75, 81, 82 oraz 33N. Przystanki zostaną zlokalizowane na ul. Ametystowej przy rondzie Buxakowskiego, w rejonie skrzyżowania Andersa-Kasztelańska oraz Andersa-Wolna. Dodatkowo, uruchomiona zostanie linia zastępcza nr 165 na odcinku od pętli Niepodległości przez ulicę Andersa i Wyzwolenia do pętli na wysokości ul. J. Styki. Z rozkładami jazdy na czas objazdu można zapoznać się na stronie ZDMiKP.

W czwartek (14 marca) prace rozpoczną się również na ul. Góralskiej. W pierwszej kolejności budowane będą tam przyłącza gazowe. W trakcie robót ulica będzie bez przejazdu. Przebudowa ul. Bydgoskiej i części ulic przyległych to pierwszy duży projekt związany z rewitalizacją Starego Fordonu. Koszt inwestycji to ponad 6 mln zł. Zakończenie prac  i odbiory planowane są jesienią. W poprzednich latach przebudowany został odcinek ul. Wyzwolenia.

Zgodnie z projektem na jezdni ulicy Bydgoskiej ułożona zostanie nawierzchnia asfaltowa - takie rozwiązanie ma ograniczyć hałas i drgania w pobliżu wiekowych budynków. Na ulicy zainstalowane zostaną też wyspowe progi zwalniające. Dodatkowo wyniesione zostanie skrzyżowanie z ulicami Mączną i Rakową. Kostka kamienna zostanie zastosowana na parkingach oraz do wyłożenia ścieku przykrawężnikowego. Poza tym ten materiał będzie wykorzystywany na przyległych ulicach, które również będą rewitalizowane w najbliższym czasie. Wzdłuż ulicy zamontowane zostaną stylowe latarnie. Z ulicy znikną napowietrzne linie energetyczne. Poprawi się również odwodnienie dzięki przebudowie kanalizacji deszczowej. Wszystkie rozwiązania na ul. Bydgoskiej zostały skonsultowane między innymi ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Starego Fordonu. Realizacja wielu robót (np. sposób ułożenia nawierzchni z bruku) uzgadniana jest z konserwatorem zabytków.
Do realizacji przygotowywane są również kolejne zadania związane z rewitalizacją Starego Fordonu. Kompletowana jest m.in. dokumentacja i pozwolenia niezbędne do ogłoszenia przetargu na przebudowę ulic i terenów rekreacyjnych znajdujących się nad Wisłą. Powstaje też projekt nabrzeża. Poza tym, w tym roku planowane jest zlecenie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy Rynku w Starym Fordonie.

Rewitalizacja ul. Bydgoskiej w liczbach:

  • Koszt – 6,1 mln zł
  • Gwarancja - 5 lat