logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja pl. Kościeleckich. Umowa podpisana. Raport nr 4
Podpisaliśmy umowę na kompleksową rewitalizację placu Kościeleckich. W pierwszej kolejności realizowane będą prace związane z budową podziemnych zbiorników na deszczówkę. Zachowane zostaną istniejące kasztanowce. Wprowadzone zostaną nowe nasadzenia. Piesi zyskają równe estetyczne chodniki w śródmiejskim stylu.


- Dziękuję radnym za zgodę na zmiany w budżecie Miasta, które w czasach szybko rosnących cen pozwoliły na rozstrzygnięcie przetargu – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. -  Plac Kościeleckich to jedna z bram prowadzących do Salonu Bydgoszczy. Jego rewitalizacja kapitalnie uzupełni już wcześniej rozpoczęte projekty związane między innymi z wprowadzeniem nowych funkcji do hali targowej, zabudową dawnego placu manewrowego dla autobusów oraz konserwatorskimi remontami w gmachach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury oraz UKW. Warto podkreślić, że przygotowujemy się również do przebudowy sąsiadujących z placem uliczek: Grodzkiej, Przy Zamczysku i Pod Blankami. Dzięki tym inwestycjom cale Stare Miasto, będące sercem naszego parku kulturowego stanie się atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców, studentów i turystów.

Za prace odpowiadać będzie firma Czill z Bydgoszczy, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Wartość podpisanej umowy to 9,25 mln zł. Prace zakończą się latem przyszłego roku. Przy realizacji zadania wykorzystamy zdobyte dofinansowanie centralne w kwocie 5 mln zł.

Deszczówka nawodni zieleń

Równolegle realizowane będą prace związane z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej zlecone przez MWIK. Ich głównym celem jest budowa podziemnego zbiornika do gromadzenia wód deszczowych. Rozwiąże on problem zalewanych ulic. Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni w czasie braku opadów. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy. Zakończenie tej części prac o szacowanej wartości prawie 3 mln zł planowane jest jeszcze w tym roku.

Więcej drzew, roślin i miejsc do odpoczynku

Najważniejszym etapem będzie rewitalizacja terenów zielonych w centralnej części placu. W projekcie ujęliśmy wiele rozwiązań postulowanych przez mieszkańców oraz ekspertów. Wszystkie prace prowadzone będą z myślą o zachowaniu rosnących kasztanowców w jak najlepszej formie. Murki oporowe, które podniosły poziom placu zostaną obniżone, a spady obsadzone roślinami. Nawierzchnie alejek wyłożone zostaną materiałem mineralnym, dobrze przepuszczającym wodę. Przez środek placu wytyczona zostanie nowa centralna podkreślająca osiową kompozycję placu zgodną z historycznym wyglądem. Na skwerze zaprojektowano  dodatkowe murki z siedziskami i przestrzenie integracyjne. Nasadzenia roślin również podkreślą osiowy układ placu. Uzupełniony zostanie istniejący charakterystyczny szpaler kasztanowców. Plac zyska też nowe też stylowe oświetlenie.

Chodniki w śródmiejskim stylu

Ostatnim etapem rewitalizacji placu będzie przebudowa jezdni i chodników. Plac nadal pełni funkcję ważnego węzła komunikacyjnego. Stąd na jezdniach ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Stanowiska postojowe zostaną zabrukowane kamienną kostką. Odcinki przyległych jezdni (Przy Zamczysku oraz połączenie z ul. Długą), z których nie korzystają autobusy otrzymają nawierzchnię z bruku. Chodniki będą przebudowane zgodnie z historycznym wzorem. Zastosowane zostaną płytki układane w karo oraz kamienne opaski. Cześć chodników od strony ul. Bernardyńskiej otrzymała już nową nawierzchnię wraz z rozbudową ul. Kujawskiej.

Inwestycja w liczbach:

  • Wartość zadania: 9,25 mln zł
  • Powierzchnia placu: 7,5 tys. m2
  • Gwarancja: 7 lat