logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja bulwarów. Rozbiórki przed budową. Raport nr 4
Rozpoczęła się modernizacja odcinka bulwarów pomiędzy mostem Bernardyńskim i ulicą Uroczą. Powstaną nowe chodniki, drogi rowerowe, miejsca do odpoczynku, a także cumowania łodzi. Trwa przetarg na przebudowę kolejnych odcinków.


Bulwar przebudowywany jest  na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej. W pierwszej kolejności wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe. Usuwane są stare uszkodzone betonowe płyty, które do tej pory zabezpieczały północny brzeg rzeki. Nowe umocnienie zostanie zrealizowane jako częściowo skarpowe, a częściowo pionowe w postaci stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej żelbetowym oczepem. Pozwoli to wygospodarować dodatkową przestrzeń na trakt dla pieszych i drogę rowerową. Przebudowa bulwaru poza aspektem estetycznym zwiększy także bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Równocześnie prowadzone są prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej. Wszystkie prace mają zakończyć się za około pół roku.

Jak się zmieni bulwar?

Pod mostem Bernardyńskim zaprojektowano modernizację nawierzchni w postaci ścieżki pieszej i rowerowej. Przy dawnej przystani wioślarskiej kładkę zaprojektowano nową, szerszą kładkę. Droga rowerowa pomiędzy kładką i ul. Uroczą będzie rozdzielona od bulwaru pasem zieleni urządzonej. Planowany obecnie do rewitalizacji odcinek od strony wody kończy się przy dawnym klubie rozrywkowym. W ramach zadania powstaną też miejsce do cumowania małych jednostek na wysokości szpitala, parking dla rowerów, taras widokowy oraz szereg nowych nasadzeń. Bulwar będzie wyposażony w elementy małej architektury (ławki, kosze itp.) oraz oświetlenie. Koszt inwestycji to ponad 8 mln zł. Na zadanie pozyskaliśmy  dofinansowanie środkami unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie  ponad 4,7 mln zł. Wcześniej projekt był przedmiotem intensywnych konsultacji ze środowiskami rowerowymi oraz Radą d.s. Estetyki.

To nie koniec inwestycji nad Brdą

Z początkiem czerwca ogłosiliśmy również przetarg na przebudowę kolejnych odcinków bulwaru od ul. Krakowskiej w kierunku mostu Kazimierza Wielkiego.  Miasto na ten cel pozyskało środki z funduszy centralnych w kwocie 30 mln zł. Bydgoszczanie w czasie konsultacji dotyczących najważniejszych zadań inwestycyjnych wskazali dalszą rewitalizację bulwarów jako jeden z miejskich priorytetów. Więcej informacji o zakresie prac na tym odcinku znajduje się w „Raporcie nr 3”. Zleciliśmy również rewitalizację wyspy św. Barbary w sercu Bydgoszczy.

Inwestycja w liczbach:

  • Długość modernizowanego bulwaru – 270 m
  • Powierzchnia rewitalizowanego terenu – 8849 m2
  • Długość kładki przy dawnej przystani – 12,6 m
  • Koszt - 8 mln zł