logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja bulwarów. Powtarzamy przetarg. Raport nr 8
Ogłosiliśmy ponowny przetarg na rewitalizację bulwarów na lewym brzegu Brdy. Ze względu na rosnące ceny i ograniczone dofinansowanie w pierwszej kolejności zlecamy prace na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Żabiej. Wcześniej oddany został do użytku przebudowany odcinek od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej, gdzie uwzględniliśmy szereg uwag bydgoszczan oraz ekspertów.


- Za nami udana i zakończona już inwestycja polegająca na rewitalizacji odcinka bulwarów od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej – mówi zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. - Nie zamierzamy na tym poprzestać. Dlatego dziś ogłaszamy ponowny przetarg na rewitalizację kolejnego odcinka bulwarów od ul. Krakowskiej do ulicy Żabiej (za mostem Pomorskim). Zakres zadania dostosowaliśmy do pozyskanych środków centralnych. Prace zrealizujemy w standardzie zbliżonym właśnie do wcześniej oddanego do użytku odcinka. Przypomnę, że kształt tych projektów to między innymi wynik konsultacji ze środowiskami rowerowymi, Radą ds. Estetyki oraz innymi ekspertami. Za tę współpracę chcę podziękować. Jednocześnie zawsze musimy uwzględniać wytyczne innych organów, takich jak Wody Polskie, które są właścicielami brzegów. Niezmiennie uważamy, że chociaż brzegi nie są własnością miasta, warto włączać się w ich rewitalizację, ponieważ to warunek osiągnięcia naszego celu jakim jest zwrot miasta ku wodzie. To już się udaje, mimo finansowych ograniczeń, ale stawimy sobie kolejne ambitne cele – zaznaczał podczas dzisiejszej konferencji wiceprezydent.

Co się zmieni?

Przebudowa obejmie odcinek od ulicy Krakowskiej do okolic mostu Kazimierza Wielkiego. Jego łączna długość to około 1,25 km. Zakres prac obejmie miedzy innymi:

  • prace agrotechniczne i aranżację terenów zielnych,
  • przebudowę nabrzeża,
  • wymianę nawierzchni istniejących ścieżek dla pieszych,
  • budowę asfaltowej drogi rowerowej, a także nowych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych zwiększających dostępność bulwaru od strony ul. Jagiellońskiej
  • montaż nowoczesnego oświetlenia,
  • wyposażenie bulwaru w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne),
  • znakowanie nowych ścieżek,
  • na wybranych odcinkach powstaną miejsca do cumowania łodzi, tarasy widokowe, schody terenowe.

Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ten sam wykonawca w pierwszej kolejności opracuje projekt, zdobędzie niezbędne pozwolenia, a następnie z marszu zacznie prace budowlane. Przy wyborze wykonawcy kierować będziemy się oprócz ceny długością gwarancji.  Realizacja całego przedsięwzięcia po podpisaniu umowy zajmie około 30 miesięcy. Przy inwestycji wykorzystamy przyznane dofinansowanie ze środków centralnych.
Do zamówienia włączyliśmy również rewitalizację Wyspy św. Barbary. Więcej informacji o zakresie planowanych prac w tym miejscu znajduje się TUTAJ.

Ambitne cele, moc inwestycji

Równocześnie, ze względu na niewystarczające środki z budżetu centralnego na rewitalizację kolejnych odcinków brzegów Brdy, miasto zwróciło się do Wód Polskich z propozycją współfinansowania następnych zadań, między innymi odcinka od ul. Żabiej do nowych mostów w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. Do tej pory nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi na tę propozycję.  
Planujemy również rewitalizację bulwaru pomiędzy ulicą Uroczą i mostem Uniwersyteckim. Warunkiem rozpoczęcia tej inwestycji jest jednak wykonanie prac przy oczyszczeniu terenu dawnej gazowni m.in. przez PGNIG.

W maju oddany do użytku został odcinek zrewitalizowanych bulwarów od mostu Pomorskiego do ul. Uroczej. Więcej informacji o tej inwestycji znajduje się TUTAJ.

W tym roku zlecone zostały również inne inwestycje związane z rewitalizacją brzegów Brdy i Kanału Bydgoskiego. Trwa umacnianie części brzegów Starego Kanału Bydgoskiego. W budowie są ścieżki piesze i rowerowe na Flisach i Miedzyniu. W ramach ostatniego etapu rewitalizacji prowadzona jest budowa trasy rowerowo-spacerowej w Starym Fordonie, przy której urządzane s także tereny sportowo-rekreacyjne. Trwa przetarg na remont konserwatorski wrót śluz na Okolu i Wilczaku