logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Remontujemy kamienice, likwidujemy „kopciuchy”
Trwa remont charakterystycznego budynku przy skrzyżowaniu ulic Saskiej i Topazowej w Starym Fordonie. Likwidowane są stare piece, tzw. „kopciuchy”. Gmach zyskuje też nowy dach. Historia budynku jest powiązana ze szkołą szybowcową, która kiedyś działała w Fordonie.


Trzykondygnacyjny budynek przy ul. Topazowej 6 wzniesiono około 1933 roku na planie prostokąta. Jest przykryty wielospadowym dachem, w który  wkomponowano również lukarny w formie wolego oka. Wejścia ulokowano od strony podwórza w dwóch niewielkich ryzalitach. Elewacja zdobiona jest skromnymi gzymsami. Budynek obecnie pełni funkcję mieszkalną.

W czasie hitlerowskiej okupacji pełnił natomiast funkcję koszar. Był pokryty ochronną farbą maskującą o nieregularnych płaszczyznach. Na elewacji umieszczono napis „Fliegerschule – Fordon” (szkoła lotnicza Fordon) oraz rysunek Ikara. Obecnie w gminnym budynku prowadzonych jest szereg prac modernizacyjnych. ADM zleciła między innymi roboty budowlane polegające na przebudowie kominów zewnętrznych, budowie instalacji elektrycznej do kotłów oraz budowie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kuchenkami, kotłami i instalacją c.o. i c.w.u. dla 10 gminnych lokali. Ta część prac pochłonie 211 tysięcy. W maju br. podpisana została również umowa o wartości 238 tysięcy na remont dachu pokrytego karpiówką wraz z jego dociepleniem.To projekt uzupełniający między innymi wcześniejsze miejskie inwestycje związane z rewitalizacją7 gminnych budynków w Starym Fordonie, w których również wymieniliśmy ogrzewanie na bardziej ekologiczne. Więcej informacji na ten temat znajduje się TUTAJ.

Skrzydlata historia Fordonu

Fordońska Szkoła Szybowcowa funkcjonowała w latach 1933-63. Lądowisko znajdowało się na szczycie Zbocza Fordońskiego na wysokości obecnego osiedla Szybowników (tzw. Góra Szybowników).  Znajdowały się tam również drewniane hangary oraz budynki pomocnicze. W latach 1933–1939 wyszkolono w Fordonie łącznie ponad 1300–1400 pilotów. Pod koniec lat 50. XX w. przygotowano dokumentację rozbudowy lotniska w Fordonie, m.in. o betonowy pas startowy. Ostatecznie zapadły decyzje o rozbudowie lotniska aeroklubowego  na Biedaszkowie, a tereny u podnóża góry z której startowały szybowce przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową. Dziś o szybowcowej historii przypomina między innymi symbol trzech mew w okręgu umieszczony z Zboczu Fordońskim w latach 30. XX wieku. O jego odnowieniu  w 2015 roku zadecydowali mieszkańcy, w trakcie głosownia na Bydgoski Budżet Obywatelski. O fordońskim lotnisku przypomina też rzeźba Ikara u podnóża zbocza przy ul. I. Daszyńskiego.

Rewitalizujemy nie tylko Śródmieście

W ostatnich latach w celu rewitalizacji wartościowych obszarów aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Rewitalizację wspierają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przy prezydencie działa też Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Szereg inwestycji związanych z rewitalizacją uruchomiliśmy  na terenie Starego Fordonu (m.in. modernizacja 7 kamienic, rewitalizacja Rynku, przebudowa ulic, zagospodarowanie terenów nad Wisłą i budowa nabrzeża).