logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przy ulicy Pomorskiej wypięknieją nie tylko kamienice
Po zdjęciu rusztowań z frontowej elewacji doskonale widać piękno klasycznej kamienicy z ul. Pomorskiej 17. Trwają również przygotowania do remontu i rozbudowy budynków po telekomunikacji po przeciwnej stronie ulicy.


Trzykondygnacyjny budynek z nr 17 powstał na planie litery „L”. Od strony frontowej zwraca uwagę niemal idealną symetrią. W centralnej części na parterze ulokowano prosty przejazd bramny. Po obu jego stronach funkcjonują lokale usługowe. Środkowa część, podobnie jak skrajne zaakcentowano ryzalitami. W płycinach pod oknami I piętra orz pomiędzy okienkami nieużytkowego poddasza wkomponowano płaskorzeźby. Elegancji dodają też zróżnicowane w formie zdobienia otworów okien w formie naczółków.  Na wysokości piętra zachowało się delikatne boniowanie. Elewacja zdobiona jest też wydatnymi gzymsami. Obecnie prowadzone są jeszcze prace przy szczytowych ścianach.

Ta część ulicy Pomorskiej zyska jeszcze bardziej na estetyce wraz z realizacją dużej inwestycji mieszkaniowej. Budynki po firmie telekomunikacyjnej stojące po przeciwnej stronie mają zostać rozbudowane o dodatkową kondygnację i zaadaptowane na mieszkania. Wstępnie inwestor zaplanował też duże zmiany na elewacjach, które mają zyskać okładziny imitujące cegłę. Planowana jest też zabudowa parceli z nr 4. Obecnie inwestor jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Trzykondygnacyjny budynek przy ul. Pomorskiej  6 powstał w 1934 roku na potrzeby Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej, tzw. „PAST-y”. Mieściła się w nim początkowo automatyczna centrala telefoniczna i mieszkania dla personelu. Na parceli  wzniesiono też oficynę mieszczącą garaże i magazyn. Na okres międzywojenny przypadał intensywny rozwój tej formy komunikacji. Jednak stacjonarny telefon nadal był luksusem. Zazwyczaj aparaty instalowane były w urzędach i przedsiębiorstwach oraz na pocztach (tzw. rozmównice publiczne). W latach 70. XX wieku na sąsiednich działkach wzniesiono dwa kolejne biurowce na potrzeby telekomunikacyjnej firmy, które stworzyły ze starszym gmachem jednorodnie wyglądającą całość.

W ostatnich latach wiele obiektów zostało wyremontowanych wśród nich znajdują się m.in. kamienice z numerami 5, 12 23, 35, 42, 48, 62. Odrestaurowano również zabytkowy  zespół zabudowań strażackich przy ul. Pomorskiej 16. Ulica nabiera schludnego wyglądu również dzięki innym miejskim zadaniom. W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski wyremontowano chodniki. Rozbudowano też monitoring ograniczający dewastacje. Z myślą o rowerzystach dopuszczono też na Pomorskiej kontraruch.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Rewitalizację wspierają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Przy prezydencie działa też Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację ułatwiają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.