logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przez skrzyżowanie tylko na zielonym
Główny Inspektorat Transportu Drogowego planuje rozbudowę systemu urządzeń rejestrujących wykroczenia drogowe. Część z nich zamontowana zostanie na bydgoskich skrzyżowaniach przy dworcu PKS oraz na Bartodziejach. By zwiększyć bezpieczeństwo modernizowana jest również drogowa infrastruktura.


Urządzenia zostaną zamontowane dwóch lokalizacjach:

  •  na skrzyżowaniu Trasy Uniwersyteckiej z ulicą Jagiellońską
  •  na skrzyżowaniu ulic S. Wyszyńskiego i M. Curie-Skłodowskiej

Ich zadaniem ma być rejestracja wykroczeń niestosowania się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Głównym celem nowej inwestycji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniach, na których dochodzi do największej liczby zdarzeń drogowych. Urządzenia rejestrujące będą wchodziły w skład Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Obecnie trwa przetarg, na wybór wykonawcy zadania. Po podpisaniu umowy, która obejmuje łącznie aż 30 lokalizacji na terenie całego kraju, dostawy, montaż i testy urządzeń zajmą około półtora roku.

Kluczowe dla zwiększania bezpieczeństwa na bydgoskich ulicach są również inwestycje i działania realizowane przez ZDMiKP.

W ostatnich latach kontynuowaliśmy m.in.

  • doświetlanie kolejnych przejść dla pieszych
  • budowę infrastruktury rowerowej w standardach wypracowanych w porozumieniu ze środowiskami rowerowymi
  • instalację urządzeń BRD na istniejących ulicach (wyniesione przejścia, progi, separatory, azyle dla pieszych, sygnalizacje świetlne, itp.)
  • budowę przystanków wiedeńskich

Te działania będą kontynuowane również w tym roku. W budżecie miasta zarezerwowano między innymi środki na budowę kolejnych dróg rowerowych (np. wzdłuż ul. jeździeckiej), montaż sygnalizacji świetlnych (np. na skrzyżowaniu ul. Koronowskiej i Opławiec) i doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych (kilkanaście lokalizacji).