logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przed elewacją remont mansardowego dachu
Trwa remont kamienicy przy ul. Śniadeckich 22. W pierwszej kolejności wspólnota zleciła roboty przy pokryciu dachu. Powstaje też projekt niezbędny do odnowienia elewacji. Wcześniej przy tej ulicy świetność odzyskało wiele innych kamienic. Kontynuujemy też wymianę nawierzchni chodników.


Kamienicę przy ul. Śniadeckich wzniesiono około 1890 roku na planie zbliżonym do litery „L”. Fasada tego budynku różni się znacznie od sąsiednich, ze względu na swoje specyficzne cechy: trzy balkony z kutego żelaza, dwa szczytowe łuki podkowiaste w skrajnych częściach oraz duży, stylizowany portal. Elewacja zdobiona jest między innymi dwoma płaskorzeźbami z motywami roślinnymi oraz gzymsami. Szczyty zwieńczone są urnami.

Budynek pełni funkcję mieszkalno-usługową. Funkcjonuje w nim wspólnota zarządzana przez miejską spółkę ADM. Zleciła ona prace przy remoncie kamienicy. W pierwszej kolejności budowlańcy zajęli się mansardowym dachem, w który wkomponowano również lukarny. Te prace zakończą się jeszcze w tym miesiącu. Pochłoną 110 tysięcy złotych. Równolegle trwają prace nad projektem remontu elewacji. Zostaną one zlecone w kolejnym etapie.
Budynek po remoncie doskonale będzie współgrał z sąsiednimi, wcześniej odnowionymi obiektami, m.in. elegancką kamienicą z nr 24.

Na ulicy Śniadeckich trwają obecnie również prace związane z przebudową kolejnego odcinka chodników. Eleganckie płyty wraz z kamiennymi opaskami są układane na wysokości siedziby ADM. Prace będą jeszcze kontynuowane po zrealizowaniu inwestycji związanych z rozbudową systemu kanalizacji deszczowej. Miejska Pracownia Urbanistyczna pracuje natomiast nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół placu Piastowskiego. Więcej informacji o tych działaniach znajduje się TUTAJ

Ulica Śniadeckich liczy długość około 850 metrów. Wytyczono ja w połowie XIX wieku. Stała się główna osią powstającej wówczas nowej dzielnicy ulokowanej pomiędzy ul. Gdańską i dworcem kolejowym. Do ulicy przylega wytyczony wówczas pl. Piastowski, pełniący do dziś targową funkcję.

Warto wiedzieć

W ostatnich latach w celu rewitalizacji Śródmieścia aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizacji sprzyjają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.