logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pruszcz będzie miał w Bydgoszczy swoją ulicę
Ulica prowadząca do nowej zabudowy jednorodzinnej w południowej części osiedla Piaski będzie nosić nazwę Pruszczańskiej. Pruszcz, będący częścią Metropolii Bydgoszcz, z początkiem tego roku zyskał prawa miejskie.


Z wnioskiem o nadanie nazwy nowej drodze wewnętrznej w rejonie budowanych domów szeregowych oraz w zabudowie bliźniaczej wystąpił inwestor. Znajdują się one na skarpie po zachodniej stronie ulicy Smukalskiej, przed wjazdem do wąwozu na osiedle Piaski. Zespół do spraw Nazewnictwa Miejskiego zaproponował ulicę Pruszczańską. Decyzję w tej sprawie na najbliższej sesji podejmie Rada Miasta.

Pruszczańska to nawiązanie do szeregu innych nazw ulic na osiedlu Piaski, gdzie dominują nazwy podbydgoskich miejscowości. Warto również podkreślić, że z początkiem tego roku Pruszcz zyskał prawa miejskie. Obecnie miasto liczy ponad 2700 mieszkańców. Rozwojowi sprzyja położenie w sąsiedztwie Bydgoszczy i coraz lepsze skomunikowanie. Przez centralną część miejscowości przebiega linia Bydgoszcz-Gdańsk, a w pobliżu budowany jest północny odcinek trasy ekspresowej S5 z Bydgoszczy do Nowych Marz. Pruszcz jest od 2016 roku jedną z 17 gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz.