logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

ProjektujeMY nowe torowiska. Zielonym torowiskiem przez Bartodzieje
Podsumowujemy konsultacje dotyczące rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy. Swoje uwagi zgłosiło blisko 800 mieszkańców i organizacji. Wiele z nich dotyczyło między innymi torowiska wzdłuż ul. S. Wyszyńskiego. Z kolei spotkanie on-line z udziałem projektantów i ekspertów obejrzało około 11 tysięcy osób.


Budowa nowego torowiska pomiędzy pętlą Bielawy, a rondem Fordońskim zapewniłaby sprawniejsze połączenie centrum Bydgoszczy przez licznie zamieszkane osiedla Bielawy oraz Bartodzieje z ulicą Fordońską i za jej pośrednictwem z osiedlem Fordon. Umożliwi również sprawniejszy dojazd do obiektów zlokalizowanych przy ulicy Chodkiewicza, takich jak: Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Wojewódzka Komenda Policji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz planowanego  kampusu Akademii Muzycznej. Torowisko o długości 1,6 km zlokalizowane byłoby pomiędzy jezdniami ul. Wyszyńskiego.

Zwrotnice i rozjazdy poza jezdniami

Bydgoszczanie w trakcie konsultacji zwrócili uwagę między innymi na gruntowną modernizację ronda Fordońskiego, które ma otrzymać formę turbinowego. Kształt nowej wyspy centralnej wynika wprost z lokalizacji części ruchomych rozjazdów tramwajowych. Standardem, który warto  utrzymać w nowych inwestycjach jest unikanie ich umiejscowienia w chodnikach, drogach dla rowerów i przejazdach drogowych. Szerokość pasów ruchu na rondzie, wynosząca 3,5 m, to standardowa szerokość na rondach o liczbie pasów większej niż jeden. Takie parametry wynikają  z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Pojazdy ciężarowe i autobusy poruszające się po łuku zajmują szerszy korytarz niż jadąc prostym odcinkiem drogi. Szerokość 3,5 m jest to również szerokość wymagana Warunkami Technicznymi dla dróg klasy G i GP (ulice Fordońska i Wyszyńskiego). W ramach przebudowy Ronda Fordońskiego założono maksymalne wykorzystanie istniejących wlotów i wylotów/jezdni ulic, aby zmniejszyć zakres i koszty inwestycji. Przebudowa ul. Fordońskiej i Jagiellońskiej nie jest przedmiotem niniejszej koncepcji, zakres przebudowy wynika z konieczności dowiązania się wysokościowego dróg do układu torowego.

Dwukierunkowa pętla Bielawy

Dużo pytań dotyczyło też pętli na Bielawach i budowy nowego odcinka ulicy w kierunku ul. Wyszyńskiego. Projektanci zaprojektowali tę pętlę jako dwukierunkową, w sposób umożliwiający jej funkcjonowanie w przypadku awarii na sieci tramwajowej po jednej z jej stron. Wymagało to wytyczenia odcinka nowej ulicy roboczo nazwanej „Nowochodkiewicza”, jedynie przy takim prowadzeniu torowiska było to możliwe. Konieczne jest przy takim rozwiązaniu wyburzenie budynku  pod adresem Chodkiewicza 86. Nowy odcinek będzie udostępniony również dla samochodów, a stara część ulicy ma mieć status drogi bez przejazdu.  Na tym etapie analizowano również zasadność budowy krótkiego tunelu pod jezdnią ul. Wyszyńskiego w kierunku centrum. Bliskość pętli tramwajowej uniemożliwiłaby zachowanie normatywnych pochyleń podłużnych, zastosowanie funkcjonalnych rozwiązań oraz właściwą obsługę pasażerską. Ograniczałoby to dostępność części przystanków szczególnie dla osób niepełnosprawnych, a koszty takiego rozwiązania byłyby znacznie wyższe.

Nowe miejsce do przesiadek i zielone torowisko

Zgodnie z uwagami bydgoszczan, rondo Skrzetuskie zostanie wyposażone w przystanki autobusowe w ciągu ul. Marii Curie Skłodowskiej. Umożliwi to dokonywanie przesiadek we wszystkich konfiguracjach, w szczególności na nową linię tramwajową. Na ul. Wyszyńskiego zastosowane zostanie zielone torowisko. Dokładny zakres przedstawiony będzie na etapie opracowywania projektu budowlanego. Torowiska te zostaną zastosowane poza peronami, obszarami skrzyżowań. To rozwiązanie również jako preferowane wskazywali mieszkańcy w trakcie konsultacji. Projektanci będą teraz jeszcze na planach sytuacyjnych wskazywać zakresy, gdzie możliwe jest wykonanie torowiska klasycznego bądź zielonego, wraz z kalkulacją kosztów budowy. Propozycja przesadzania rosnących w pasie zieleni wzdłuż tej ulicy również zostanie przekazana projektantowi odpowiedzialnemu za opracowanie projektu budowlanego.

Warto wiedzieć

Raport z konsultacji wraz ze wszystkimi zgłoszonymi uwagami znajduje się na stronie https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/. Wcześniej podsumowaliśmy najważniejsze uwagi dotyczące trasy łączącej ulicę Gdańską z pętlą przy Rycerskiej oraz trasy przez Szwederowo i Górzyskowo spinającej rondo Kujawskie z rondem Grunwaldzkim. Wszystkim osobom, które zgłosiły uwagi i opinie dziękujemy.

Ważne liczby:

  • 11 100 odsłon filmu ze spotkania w sprawie konsultacji
  • 767 podmiotów zgłaszających uwagi, opinie, pytania