logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

ProjektujeMY nowe torowiska w Bydgoszczy – ruszyły konsultacje
W poniedziałek (1 lutego) rozpoczęły się konsultacje związane z koncepcjami nowych tras tramwajowych. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z opracowaniami projektantów i zgłaszania uwag już na tak wczesnym etapie projektowania połączeń. Nowe trasy powstać mają m.in. w Śródmieściu, na Bartodziejach, Szwederowie i Górzyskowie.


- W ciągu ostatniej dekady nadrobiliśmy wieloletnie zaniedbania w transporcie szynowym – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - W latach 2010-20 zbudowaliśmy nowe torowiska: do Fordonu, dworca kolejowego, wzdłuż ul. Kujawskiej. Zmodernizowaliśmy też  szereg istniejących linii i kupiliśmy 33 nowoczesne tramwaje. Wkrótce rozpoczniemy budowę mostu tramwajowego pomiędzy ulicami Toruńską i Fordońską. Chcemy dalej inwestować w ekologiczny, wygodny transport szynowy. Chcemy by ta infrastruktura powstawała tam, gdzie bydgoszczanie najbardziej jej oczekują i była jak najlepiej dostosowana do potrzeb mieszkańców. Dlatego zachęcam do udziału w konsultacjach związanych z nowymi inwestycjami.

Konsultacje dotyczyć będą rozwoju sieci tramwajowej po roku 2021. Przed rokiem zleciliśmy przygotowanie koncepcji. Teraz każdy będzie mógł zapoznać się z wynikami pracy projektantów i przedstawić swoje uwagi.

Analizowane było utworzenie następujących tras tramwajowych:

  • Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy L. Solskiego – Pięknej – Szubińskiej – Kruszwickiej (I etap od ronda Kujawskiego do Bielickiej, II etap od Bielickiej do ronda Grunwaldzkiego)
  • Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Artyleryjskiej.
  • Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Chocimskiej i Nowoświeckiej
  • Trasa tramwajowa od pętli Bielawy wzdłuż ul. Chodkiewicza i al. S. Wyszyńskiego.
  • Rozbudowa pętli tramwajowej „Las Gdański”.

Konsultacje potrwają do 28 lutego br. Mają zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz). Dodatkowo 16 lutego o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.

Wszystkie uwagi bydgoszczan przeanalizują projektanci i pracownicy ZDMiKP. Zaakceptowane pomysły zostaną ujęte w koncepcji lub będą wprowadzane na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego. Będziemy rozmawiać również ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy oraz  z radami osiedli,  przez które wytyczono nowe trasy tramwajowe.

Wielowariantowe koncepcje, określają najbardziej potrzebne inwestycje i najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego, przestrzennego i środowiskowego. Są też podstawą przy składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. To jaka część zadań trafi do realizacji będzie uzależnione między innymi od dostępności środków na inwestycje.Nowa trasa przez Szwederowo
 
Najdłuższa z zaplanowanych tras prowadzić ma od ronda Kujawskiego ulicami Solskiego, Piękną, Szubińską i Kruszwicką do ronda Grunwaldzkiego. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a centrum miasta. Inwestycja ta pozwoli na skrócenie czasów podróży środkami transportu publicznego na relacji Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie – Śródmieście. Ważna częścią inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego-Piękna do przekroju dwujezdniowego, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja tej trasy oznaczać będzie m.in. wykupy nieruchomości i wyburzenia po zachodniej stronie ul. Pięknej. Na skrzyżowaniu z ul. Szubińską projektanci przewidują ułożenie fragmentu torowiska również w kierunku Błonia, które mogą początkowo pełnić funkcje torów odstawczych. Na placu Poznańskim zakłada się wykorzystanie istniejącego tunelu dla pieszych jako dojścia na przystanki. Dodatkowo powstałyby tam również windy. Na Kruszwickiej i Szubińskiej rozważane jest zastosowanie zielonego torowiska z odkrytymi szynami. Z myślą o budowie tej trasy wyprowadzono już torowisko w rejonie modernizowanego ronda Kujawskiego. Atutem tej trasy jest możliwość podziału zadania na etapy. Na wysokości ul. Bielickiej projektanci planują pętlę. W pierwszym etapie powstanie odcinek pomiędzy rondem Kujawskim i ul. Bielicką.


 
Tramwajem przez Bartodzieje
 
Opracowana została również koncepcja związana z budowa torowiska wzdłuż ul. Wyszyńskiego pomiędzy pętlą Bielawy, a rondem Fordońskim. Realizacja tej inwestycji zapewni sprawniejsze połączenie centrum Bydgoszczy przez licznie zamieszkane osiedla Bielawy oraz Bartodzieje z ulicą Fordońską i za jej pośrednictwem z osiedlem Fordon. Umożliwi również sprawny dojazd do obiektów zlokalizowanych przy ulicy Chodkiewicza, takich jak: Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Wojewódzka Komenda Policji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz planowany nowy kampus Akademii Muzycznej. Torowisko o długości 1,6 km zlokalizowane byłoby pomiędzy jezdniami ul. Wyszyńskiego. Największym wyzwaniem będzie jednak wpięcie torów do węzła na rondzie Fordońskim. W ocenie projektantów najlepszym rozwiązaniem będzie kompleksowa przebudowa ronda Fordońskiego na rondo turbinowe. Na Bielawach konieczne będzie też wybudowanie nowego odcinka ul. Chodkiewicza pomiędzy ulicami Wybickiego i Wyszyńskiego oraz przebudowa pętli tramwajowej. Torowisko na ul. Wyszyńskiego również może zostać zaprojektowane jako zielone z odkrytymi szynami. Trasa ta byłaby pierwszym etapem budowy alternatywnego połączenia ronda Fordońskiego z pętlą na ul. Rycerskiej.


 
Wzdłuż Artyleryjskiej, czy Nowoświecką?
 
Budowa połączenia tramwajowego pomiędzy pętlą Rycerską a ulicą Gdańską za pomocą dwutorowej linii tramwajowej skróci podróż środkami transportu publicznego z północnej części miasta do Śródmieścia. Dodatkowo przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, a także do rewitalizacji osiedla Bocianowo. W przyszłości będzie dobrym uzupełnieniem rozbudowanej trasy W-Z, a w przypadku zapotrzebowania zapewni alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej. Projektanci zaproponowali dwa warianty budowy takiego połączenia.
 
Pierwsza koncepcja zakłada budowę torowiska o długości 1,1km  w miejscu dzisiejszych kolejowych  torów odstawczych przy ul. Artyleryjskiej. Wymagałoby to m.in. przebudowy ronda oraz wyburzenia budynków na końcu ul. Kościuszki i Pomorskiej oraz narożnych kamienic na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza i Gdańskiej. W przypadku tego wariantu konieczna jest budowa nowej ulicy na początkowym odcinku przy rondzie J. Szügyi Trajtlera oraz przebudowa istniejącej infrastruktury w obrębie pętli przy ul. Rycerskiej. Ul. Artyleryjska zostanie natomiast rozbudowana w trakcie prac nad trasą WZ.


 
Alternatywą jest zaprojektowanie nieco krótszego torowiska przez ul. Nowoświecką – nową ulicę wytyczoną do obsługi powstającego osiedla w północnej części Bocianowa. Tramwaj zlokalizowany byłby w osi jezdni (podobnie jak na Chodkiewicza). Takie rozwiązanie jest spójne z uchwalonym ostatnio miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. Także w przypadku tego wariantu konieczne są wyburzenia narożnych kamienic u zbiegu ulic Gdańskiej i Chodkiewicza oraz na dalszym odcinku – w rejonie ul. Pomorskiej i Świeckiej. Konieczna byłaby również przebudowa pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Rycerskiej.

Niezależnie od wariantu połączenie ulicy Gdańskiej z pętlą przy ul. Rycerskiej byłoby drugim etapem rozbudowy linii tramwajowych – łączących rondo Fordońskie z pętlą.

Trzy tory w Lesie Gdańskim
 
Dodatkowo opracowana została koncepcja rozbudowy pętli w Lesie Gdańskim. Zakłada ona jej wyposażenie w  dodatkowy tory, co pozwoli dostosować ją do zawracania w tym miejscu większej liczby linii tramwajowych. Obecnie znajdują się tam tylko: jeden tor przelotowy przy przystanku końcowym i dwa tory przy przystankach początkowych, co utrudnia synchronizację kursowania tramwajów linii nr 1, 2 i 10.


 
Materiały do pobrania: