logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Projekt budżetu 2019 - Bydgoszcz będzie jeszcze więcej inwestować
Miliard złotych zaplanowano w przyszłym roku na inwestycje w budżecie miasta i miejskich spółek. Najwięcej pieniędzy zarezerwowaliśmy na kolejne etapy prac m.in. przy rozbudowie ul. Grunwaldzkiej, rewitalizacji Młynów Rothera oraz wznoszeniu nowej „Astorii”. W projekcie budżetu ujęto też wiele nowych zadań m.in. budowę przystanku wiedeńskiego na Focha, przedszkola na Szwederowie i nowych mieszkań BTBS.


- W ostatnich latach, dzięki stabilnej sytuacji finansowej udało się uruchomić bardzo dużą liczbę inwestycji – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Dzięki nim Bydgoszcz staje się nowoczesną metropolią. Duży nacisk kładziemy na zrównoważony transport, rewitalizację miasta, nowoczesną edukację i tworzenie miejsc, gdzie warto spędzać wolny czas. Część inwestycji oznacza tymczasowe utrudnienia. Warto jednak podkreślić, że część zadań przyszłym roku będzie już na finiszu m.in. przebudowany  węzeł  na Wyżynach , rozbudowa ul. Grunwaldzkiej czy rewitalizacja Starego Rynku  i ul. Bydgoskiej w Starym Fordonie. Oddamy do użytku  basen na Kapuściskach i zmodernizowany Pałac Młodzieży.

Duże inwestycje wymagają czasu

Znaczna część zadań ujętych w budżecie to kontynuacje inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach. Część z nich wchodzić będzie w kluczowy etap budowy. Wcześniej przygotowywane były koncepcje, projekty i uzyskiwanie pozwoleń. Termin uruchomienia wielu zadań jest często niezależny od miasta. Wpływają na to m.in. terminy ogłaszanych konkursów na dofinansowanie unijne, dodatkowe uzgodnienia z instytucjami rządowymi (np. Wody Polskie, RDOŚ,  RZGW ), kontrole  Urzędu Zamówień Publicznych przed podpisywaniem umów z wykonawcami , długie terminy uzyskiwania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (m.in. decyzje ZRID wydawane przez wojewodę). Ze względu na brak wykonawców coraz częściej występuje konieczność powtarzania przetargów, w których wybieramy podmioty odpowiadające za prace budowlane. Bardzo często przygotowania inwestycji trwają obecnie dłużej niż same prace budowlane.

Duże pieniądze na rozwój

Na inwestycje w budżecie miasta zarezerwowaliśmy 748 mln złotych. Kolejne ponad 300 milionów  zainwestują również miejskie spółki. Tak zaplanowany budżet pozwala realizować rozpoczęte zadania i uruchamiać nowe przedsięwzięcia.

Najwięcej środków – 164 mln złotych zarezerwowanych zostało na prace przy rozbudowie ul. Kujawskiej i  węzła Szarych Szeregów, które połączone są z dostawą nowego taboru tramwajowego. Większość tramwajów jest już kursuję, prace na Wyżynach są zaawansowane, a na Kujawskiej wkrótce się rozpoczną. Kolejne 74 mln zł trafią na kontynuację robót na ul. Grunwaldzkiej, która zapewni bardzo dobre połączenie z powstającą obwodnicą miasta w ciągu drogi ekspresowej S5. W 2019 roku planowane jest też ogłoszenie przetargów na budowę nowych mostów łączących ul. Fordońską z Toruńską,  modernizację wiaduktu w ciągu ul. Armii Krajowej i budowę pierwszego przystanku wiedeńskiego na ul. Focha.

Aż 49 mln złotych zarezerwowaliśmy na sprawną kontynuację prac przy budowie olimpijskiej Astorii. Na budowę pozostałych basenów trafi pula 21,5 mln zł. W oparciu o te środki prowadzone będą prace na osiedlu Tatrzańskim (trwa już przetarg) oraz uruchomimy zadanie na Miedzyniu.
W budżecie zapewniono duże środki  niezbędne do prac przy rewitalizacji Młyna Rothera wraz z przylegającymi spichrzami (40 mln zł), Teatru Kameralnego (24 mln zł) i Muzeum Okręgowego (9 mln zł). Planowane jest zlecenie robót przy rozbudowie Teatru Polskiego (3 mln zł) i hali targowej (1,6 mln zł).

Duże środki trafią na rewitalizację Starego Miasta oraz Starego Fordonu, gdzie uruchomione są już zadanie związane z przebudową Starego Rynku oraz ul. Bydgoskiej. Warto podkreślić, że Stary Rynek po rewitalizacji będzie wyposażany w dodatkową małą architekturę, co mieszkańcy wskazali w konsultacjach.

Skumulowane środki w kwocie ponad 44 milionów złotych są zagwarantowane na budowę kolejnych ulic osiedlowych. Warto podkreślić, że wybrani zostali już wykonawcy prawie wszystkich prac budowlanych, ponieważ te zadania realizowane są w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Remonty ulic pochłoną natomiast 12 mln zł.
Kontynuowane będą też inne inwestycje związane m.in. z budową nowej trybuny na Polonii, budową nowej przystani wioślarskiej, rozbudową schroniska dla zwierząt, modernizacją szkół, budową hal sportowych, stworzeniem systemu P+R, budową buspasów, dokończeniem Trasy Uniwersyteckiej, rozbudową dróg rowerowych, budową nowych mieszkań, termomodernizacją Pałacu Młodzieży.

Myślimy o przyszłości

Budżet na 2019 rok zakłada też prace projektowe dla wielu innych przedsięwzięć, które trafią do realizacji w kolejnych latach. Są to między innymi takie zadania jak:

 •  Przebudowa ul. Nakielskiej
 • Modernizacja BWA
 • Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej na Londynku
 • Przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Budowę basenu rehabilitacyjnego przy ZS nr 30 na Szwederowie
 • Centrum Edukacyjno-Społeczne oraz Muzeum Kanału Bydgoskiego na Okolu
 • Muzeum Farmacji ( Gdańska 5) oraz  ekspozycja poświęcona Marianowi Rejewskiemu (Mennica 6)

Bydgoszcz jest też przygotowana do realizacji kolejnych inwestycji, pod warunkiem otrzymania zewnętrznego dofinansowania. Takie wsparcie umożliwiłoby rozpoczęcie takich zadań jak na przykład:

 • budowa hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na „Zawiszy”
 • park akademicki w Fordonie
 • budowa hali gimnastyki sportowej przy SP nr 15 na Leśnym

Przełomowy rok miejskich spółek

Wydatki inwestycyjne spółek, których właścicielem jest miasto lub posiada w nich większościowy udział to aż 302 mln zł. To historyczny wynik, który nie byłby możliwy bez skutecznego pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego.  Najwięcej w rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej wyda KPEC – blisko 83 mln zł. Dzięki tym inwestycjom możliwe będzie ograniczenie strat ciepła i jeszcze więcej nieruchomości będzie podłączonych do miejskiej sieci. Powstanie też estakada nad Brdą pełniąca rolę kładki dla pieszych i rowerzystów. Z kolei MWIK na przebudowę swoich siec zarezerwowała 124 mln zł.  Dzięki tym środkom uda się między innymi zlikwidować problem związany z zalewaniem części ulic po intensywnych opadach. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny rozpocznie budowę przedszkola i Centrum Demonstracyjnego. Spółka BTBS zamierza rozpocząć prace budowlane na ul. Młyńskiej, Jasnej i Zygmunta Augusta.

Projekt budżetu 2019 w liczbach:

 • 2,463 mld zł kosztować będzie funkcjonowanie miasta w przyszłym roku
 • 1,050 mld zł przeznaczymy na inwestycje (748 mln zł bezpośrednio z budżetu miasta oraz 302 mln zł w ramach inwestycji miejskich spółek)
 • 164 mln zł  rezerwujemy na rozbudowę torowisk na Wyżynach, Kujawskiej i sfinalizowanie dostawy tramwajów