logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Profesjonalna pomoc w energooszczędnych budynkach
Ogłosiliśmy przetarg na budowę nowego Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej. Powstaną nowoczesne, funkcjonalne i energooszczędne budynki, które ułatwią niesienie pomocy potrzebującym.


- Są osoby, które często na skutek wydarzeń losowych zmagają się z bezdomnością – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał  Bruski. - To potężna bariera, która utrudnia wyjście na przysłowiową prostą i wykorzystanie życiowych szans. Dlatego działając w duchu naszej strategii miasta otwartego i solidarnego, reagujemy na takie sytuacje. Nowa, profesjonalna placówka, będzie nie tylko tymczasowym schronieniem, ale przede wszystkim wsparciem dla wielu osób w procesie wychodzenia z kryzysu bezdomności. Zależy nam na mądrej pomocy, dlatego zadbamy też o miejsca do indywidualnych rozmów z pracownikami opieki społecznej. Jednocześnie zależy nam na ograniczeniu wydatków na energię i utrzymanie takich obiektów. Dlatego stawiamy przy tej inwestycji na odnawialne źródła energii oraz bezpieczeństwo.

Kompleks czterech budynków powstanie przy ul. Kaplicznej w pobliżu wiaduktu magistrali węglowej. Z myślą o budowie nowej placówki opiekuńczej w poprzednich latach opracowana została dokumentacja projektowa. Powstaną  budynki  o różnych funkcjach. Znajdą się w nich między innymi:

  • Schronisko dla mężczyzn dla 80 osób (w tym 50 miejsc z usługami opiekuńczymi i 30 miejsc bez usług opiekuńczych, budynek o zróżnicowanej wysokości, III-IV kondygnacyjny)
  • Schronisko dla kobiet dla  60 osób (w tym 30 miejsc z usługami opiekuńczymi, 30 miejsc bez usług opiekuńczych, obiekt III-kondygnacyjny)
  • Noclegownia dla 80 osób  (2-kondygnacyjny obiekt lokowany od strony ul. Kaplicznej  z 60 miejscami dla mężczyzn i 20 dla kobiet. Na parterze zlokalizowana będzie strefa wejściowa z portiernią, węzłem sanitarnym, magazynem odzieży, jadalnią, która również ma pełnić funkcję świetlicy)
  • Obiekt kuchenno-administracyjny (1-kondygnacyjny obiekt, lokowany od strony ul. Kaplicznej, z kuchnią, pomieszczeniami administracyjnymi, magazynami, archiwum, sanitariatami)

Panele na dachu, a wokół drzewa

Budynki będą wznoszone metodą tradycyjną - murowane ze stropami żelbetowymi. Na elewacji dominować ma tynk w jasnym kolorze oraz płytki przypominające cegłę. Cały kompleks otoczony będzie ogrodzeniem. Pomiędzy budynkami zaprojektowano drogę przeciwpożarową zakończoną placem manewrowym oraz miejsca parkingowe dla obsługi. Teren wokół zostanie zagospodarowany zielenią. Projektuje się nasadzenie nowych drzew różnego gatunku (m.in. lip, śliw wiśniowych, a także drzew owocowych w północnej części działki ). Obiekty zostaną wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje. Na dachu umieszczone będą panele fotowoltaiczne. Ogrzewanie zapewnią  pompy ciepła wspomagane kotłami gazowymi. Kompleks będzie wyposażony w monitoring. Cześć pomieszczeń zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Walczymy o kolejne dotacje

W pierwszej kolejności zlecamy roboty związane z budową budynku schroniska dla mężczyzn oraz kuchenno-administracyjnego. Na rozpoczęcie tego etapu  inwestycji miasto pozyskało 3,5 mln dofinansowania ze środków centralnych. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy prace zajmą około półtora roku. W postępowaniu przewidujemy opcję rozszerzenia zamówienia. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie inwestycji również środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Umożliwiłoby to realizację całego przedsięwzięcia łącznie z obiektami schroniska dla kobiet oraz noclegowni. Wartość prac przy całym kompleksie szacujemy na około 20 mln zł. Realizacja tego typu nowych, dużych zadań  inwestycyjnych po niekorzystnych zmianach w finansowaniu samorządów jest jednak ściśle uzależniona od pozyskiwanych środków centralnych lub funduszy zewnętrznych. Nowy kompleks docelowo  zastąpi dotychczasowe schronisko dla kobiet i mężczyzn, które funkcjonują od lat przy ul. Polanka i Fordońskiej.

Inwestycja w liczbach:

  • Liczba wznoszonych obiektów – 4
  • Liczba miejsc w schroniskach – 140
  • Liczba miejsc w noclegowni – 80
  • Powierzchnia terenu – ok. 6500m2