logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pozytywny trend na przejściach dla pieszych
Zmiany w przepisach i pakiet naszych inwestycji związanych z bezpieczeństwem pieszych pomagają zdecydowanie ograniczyć liczbę wypadków na przejściach. Na pasach dochodzi do coraz mniejszej liczby wypadków.


Od 1 czerwca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wprowadzono między innymi zasadę, że pieszy (zachowując szczególną ostrożność) wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju. Wprowadzenie nowych rozwiązań miało za zadanie zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Tylko w 2020 roku piesi stanowili blisko 1/5 wszystkich poszkodowanych w wypadkach. Instytut Transportu Samochodowego, chcąc zweryfikować skuteczność nowych regulacji dotyczących pierwszeństwa pieszych przeprowadziło analizę wstępnych danych o wypadkach.

Mniej wypadków

Od czerwca do sierpnia tego roku zginęło ponad 30% mniej pieszych niż w 2019 r. a blisko 20% mniej zostało rannych. Liczba wypadków na przejściach dla pieszych również zmniejszyła się. Podczas wakacyjnych miesięcy (lipiec/sierpień) na przejściach doszło do wypadków z udziałem pieszych: w 2021 r. – 278 zdarzeń, a w 2019 r. – 339. Pozytywne zmiany widać tez w Bydgoszczy. W lipcu i sierpniu 2019 roku odnotowano 9 zdarzeń z udziałem pieszych a 13 w roku 2020. Podczas tegorocznych wakacji takich zdarzeń było już o połowę mniej (5 wypadków).

Pomagają nasze inwestycje

Pozytywny trend wzmacnia szereg naszych inwestycji. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez dodatkowe ich doświetlenie została zainicjowana w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego. Po dokładnej analizie opracowaliśmy listę 75 przejść dla pieszych kwalifikujących się do modernizacji. Do tej pory poprawiliśmy bezpieczeństwo już w ponad 50 punktach Bydgoszczy. W tym roku dodatkowe lampy pojawią się jeszcze w kilkunastu dodatkowych punktach naszego miasta. Przygotowanie dokumentacji dobiega końca. W październiku wykonawca rozpoczyna prace w terenie.

Przypominamy, że w tym roku doświetlone zostaną przejścia:

 • ul. Nad Torem / Żnińska – dwa przejścia dla pieszych
 • ul. Inowrocławska / Brzozowa / Bielicka – trzy przejścia dla pieszych
 •  ul. Nakielska / Wrocławska / Dolina – jedno przejście dla pieszych
 • ul. Sułkowskiego / Czerkaska – dwa przejścia dla pieszych
 • ul. Wojska Polskiego / Łukasiewicza – dwa przejścia dla pieszych (bez torowiska)
 • ul. Wojska Polskiego / Baczyńskiego – trzy przejścia dla pieszych
 • ul. Akademicka / Igrzyskowa – jedno przejście dla pieszych (bez torowiska)
 • ul. Żwirki i Wigury – Kcyńska - jedno przejście dla pieszych
 • ul. Żwirki i Wigury – Gołębia - dwa przejścia dla pieszych
 • ul. Żwirki i Wigury – Jaskółcza - jedno przejście dla pieszych
 • ul. Żwirki i Wigury – Kossaka - jedno przejście dla pieszych

Na bydgoskich ulicach stosujemy wiele innych elementów poprawiających bezpieczeństwo, przede wszystkim z myślą o niechronionych uczestnikach ruchu. Podstawą jest separacja tego rodzaju ruchu, a więc budowa wydzielonych chodników i dróg rowerowych. W miejscach, gdzie kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, sięgamy po inne rozwiązania m.in: wyspy spowalniające ruch, wyniesione skrzyżowania, progi, korekty geometrii pasów ruchu, azyle dla pieszych, sygnalizacje, aktywne znaki.

Wspólne decyzje

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z ubiegłego roku powołany został zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy. Rozwiązania zapewniające mieszkańcom większy poziom bezpieczeństwa są konsultowane między innymi z udziałem przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicielami środowisk pieszych, transportu publicznego i rowerzystów.