logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Powstaną mieszkania dedykowane seniorom
Mieszkania bez barier architektonicznych, komfortowe warunki dla osób z niepełnosprawnością ruchową i zagospodarowana część wspólna. To wszystko powstanie w ramach pilotażowej inwestycji Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, która skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia.


19 września (środa) Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego podpisało umowę z pracownią architektoniczną reprezentowaną przez architekta Andrzeja Malingowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej kameralnego wielorodzinnego budynku mieszkaniowego przy ul. Jasnej 33 z przeznaczeniem dla seniorów.

Budynek mieszkalny z rozszerzoną funkcją rekreacyjno-integrującą będzie przeznaczony dla osób w wieku senioralnym chcących mieszkać spokojnie i wygodnie. Będzie on całkowicie przystosowany do potrzeb osób nie w pełni sprawnych. W przyziemiu zlokalizowane będzie wejście główne i wjazd do hali garażowej, wszystko po to, aby jak najbardziej ułatwić poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Budynek będzie liczył 5 kondygnacji, niepodpiwniczony z funkcją rekreacyjną i tarasem widokowym na ostatniej kondygnacji. Na I, II i III piętrze dostępne będą mieszkania 1,2 i 3 pokojowe o powierzchni 30, 45 i 68m2. Łącznie planowane jest wybudowanie 12 mieszkań. Budynek będzie wyposażony w szereg udogodnień dla seniorów takich jak m.in. większe łazienki, które przystosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych, podświetlane listwy podłogowe z czujnikiem ruchu, a na korytarzach zostaną zamontowane uchwyty, które ułatwią poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto, odpowiednią kolorystyką zostanie wyraźnie zaznaczona identyfikacja poszczególnych kondygnacji, zastosowane też będzie mocniejsze oświetlenie.

Na ostatnim piętrze planowane jest utworzenie sali spotkań dla mieszkańców. Będzie ona też wykorzystywana jako punkt rehabilitacyjny czy gabinet masażu. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc przeprowadzić się do takiego domu dla seniora? Wystarczy mieć powyżej 60 lat  i wpłacić 40% wartości mieszkania. Pierwsi mieszkańcy będą mogli się wprowadzić w 2020 roku.

Kolejne mieszkania BTBS z przeznaczeniem dla seniorów powstaną w przyszłej realizacji mieszkaniowej przy ul. Rycerskiej 11. Obie inwestycje będą prowadzone w formule tbs, z partycypacją, na wynajem, oparte na wieloletnim finansowaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego, przy wsparciu Gminy. Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego bierze pod uwagę dwie formuły finansowania i realizacji inwestycji z przeznaczeniem dla osób starszych. Pierwsze inwestycje prowadzone będą w formule tbs, z partycypacją najemców w koszach budowy mieszkań, oparte na wieloletnim finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, ewentualnym wsparciu Gminy.

Jednocześnie przewiduje się budowę mieszkań dla seniorów i osób niepełnosprawnych w drugiej formule, to jest przy wykorzystaniu innego źródła finansowego wsparcia – środków z Funduszu Dopłat BGK. Ta formuła pozwala na stworzenie miejskiego zasobu mieszkań dla seniorów. Pozwoli ona na pozyskanie mieszkań przystosowanych dla osób starszych, w tym dla seniorów aktualnie zajmujących komunalne mieszkania nieprzystosowane do ich potrzeb, wieku i sprawności. Dla tych inwestycji, rozważa się lokalizacje przy ul. Zygmunta Augusta, ul. Czarna Droga i w Fordonie.