logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Porządkujemy miejską przestrzeń – podnosimy standardy
Bydgoszcz ma nowy zbiór zasad i warunków sytuowania reklam. Uwzględnia on szereg ograniczeń, które mają jeszcze bardziej zadbać o przestrzenny ład. Szczególną ochroną objęte będą m.in. tereny zielone. Równocześnie miasto wprowadza inne rozwiązania związane z estetyką.


- Od dekady wprowadzamy coraz więcej rozwiązań i narzędzi podnoszących jakość miejskiej przestrzeni – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. –  Przygotowaliśmy wytyczne w zakresie tworzenie reklam, które udostępniamy wszystkim zainteresowanym podmiotom, część nieestetycznych reklam została zdemontowana, opracowaliśmy uchwałę chroniącą przed reklamowym chaosem nasz kulturowy park, konsekwentnie rewitalizujemy kolejne parki, place i ulice, zadbaliśmy o estetykę  wielu elementów małej architektury. Kapitalną pracę wykonuje zespół ekspertów z Rady ds. Estetyki oraz Plastyk Miasta. Czas na kolejny krok i wprowadzenie nowych  standardów dla reklam, które mocno wpływają na postrzeganie miejskiej przestrzeni. Nowe zarządzenie z jednej strony wprowadza ograniczenia, ale podsuwa też szereg pożądanych i dobrze już funkcjonujących rozwiązań jak szyldy w formie liter przestrzennych czy stylizowane murale. Jestem pewien, że estetyczna reklama, to coś na czym zależy wszystkim: mieszkańcom, właścicielom terenów i reklamowanym podmiotom. Bydgoszcz jest pokazywana jako wzór udanych przekształceń miejskiej przestrzeni. Zachowanie tego statusu wymaga nadal konsekwentnej pracy.

Nowe zasady zwracają uwagę między innymi na takie aspekty jak:

 • zakaz umieszczania reklam w parkach i zwartych terenach zielonych,
 • szczególne rozwiązania dla Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku (m.in. eliminujące duże formaty, siatki, banery, ujednolicenie i zharmonizowanie stoisk/obiektów handlowo-usługowych oraz elementów małej architektury),
 • uporządkowanie reklam na terenach oświaty i szkolnictwa,
 • estetycznie przygotowana elewacja pod szyldy reklamowe,
 • zakaz zakrywania detali architektonicznych (np. kolumn, okien, kompozycji sztukatorskich),
 • poszanowanie podziałów architektonicznych,
 • zakaz zmian kolorystyki części elewacji, montaż szyldów i tablic wyłącznie na parterach, względnie dachach lub attykach,
 • jednolitość stylu reklam w obrębie jednego budynku,
 • ujednolicenie formatu reklam przy wejściach do budynku gdzie występuje kilka szyldów,
 • konieczność przygotowywania projektów oznakowania reklamowego,
 • zakaz szyldów w formie elektronicznych wyświetlaczy,
 • ograniczenie zróżnicowania czcionek, grafik w obrębie szyldów,
 • zakaz reklam zasłaniających osie widokowe, obiekty zabytkowe,
 • zakaz stosowania reklam na ogrodzeniach balkonach, balustradach, drzewach,
 • zakaz umieszczania reklam w pasie drogowym, mogących pogorszyć bezpieczeństwo,
 • tylko na drogach wylotowych w pasach rozdzielających dopuszczone są konstrukcje wielkoformatowe, ale powinny one tworzyć sekwencje (równe odstępy, ten sam format).

Nowe zasady obowiązują od września na terenie całego miasta. Wszystkie są ujęte w zarządzenie Prezydenta Miasta. Z całym dokumentem można zapoznać się TUTAJ.

Warto wiedzieć

Wcześniej Rada Miasta przyjęła uchwałę o parku kulturowym, która wprowadziła m.in. szereg dodatkowych obowiązków i ograniczeń związanych z umieszczaniem reklam m.in. na terenie Starego Miasta. Więcej informacji o tych rozwiązaniach znajduje się w tekście „Estetyka na jeszcze wyższym poziomie”.