logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ponad 100 mln euro dla Metropolii Bydgoszcz w ramach nowego ZIT-u
Dziś (24 kwietnia) podpisano porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BydOF). Z unijnym wsparciem zrealizujemy szereg ważnych projektów, które m.in. ułatwią poruszanie się po Metropolii, zrewitalizujemy kolejne obszary i jeszcze lepiej wyposażymy nasze placówki kulturalne, edukacyjne i przedszkola.


- Dzisiejsze porozumienie to jeden z efektów wielu lat pracy i zaangażowania, które włożyliśmy w budowę metropolii – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Za tę współpracę i zrozumienie, że bazując na naturalnych powiązaniach w najlepszy sposób wykorzystamy kolejną pulę unijnych środków na najbliższe lata chciałbym podziękować wszystkim partnerom. Dziękuję szczególnie władzom województwa za zaufanie i powierzenie Miastu Bydgoszcz części zadań związanych z wdrażaniem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. To usprawni realizację wielu projektów. Uzgadniając obszary wsparcia do realizacji w ramach ZIT, szczególną uwagę zwracaliśmy na to, by służyły one jak największej liczbie mieszkańców. Warto podkreślić, że bydgoski ZIT jest też gospodarczą lokomotywą całego regionu.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to forma współpracy, w ramach której partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw będą wspólnie przeprowadzać projekty finansowane z Funduszy Europejskich.

ZIT BydOF w perspektywie finansowej 2021-2027 będzie dysponował ponad 112 mln euro. Ze środków ZIT planuje się mi.in. zakup taboru niskoemisyjnego, usprawnienie systemu transportu miejskiego, gospodarki wodnej, budowę ścieżek rowerowych, wsparcie instytucji kultury, turystykę czy odnowę przestrzeni publicznej. Wsparcie uzyskają również placówki edukacyjne kształcące na poziomie ogólnym i zawodowym oraz przedszkola.

Istotą ZIT w nowej perspektywie na lata 2021-2027 jest realizacja projektów zintegrowanych, które przyczynią się do rozwiązywania bądź zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT. W tym celu zostaną opracowane strategie rozwoju ponadlokalnego i strategie ZIT. Przy pomocy ZIT-ów samorządy miast i ich obszarów funkcjonalnych mogą wspólnie realizować inwestycje dofinansowane z pieniędzy unijnych. Siedziba instytucji znajduje się w Bydgoszczy, a funkcje administracyjne pełni Biuro ZIT Urzędu Miasta.

Zgodnie ze Strategią Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Strategia Przyspieszenia 2030+” przyjętą przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z końcem 2020 roku obszar Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz został oficjalnie uznany jako Obszar Funkcjonalny Miasta Bydgoszczy, co pozwoliło na formalne rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji instrumentu ZIT na obszarze Metropolii Bydgoszcz w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027. Poniedziałkowa uroczystość podpisania ww. porozumienia zakończyła proces przygotowawczy i rozpoczęła etap realizacji, w ramach którego z unijnym wsparciem zrealizujemy szereg ważnych projektów, które m.in. ułatwią  poruszanie się po Metropolii, zrewitalizujemy kolejne obszary i jeszcze lepiej wyposażymy nasze placówki kulturalne, edukacyjne i przedszkola.

Podpis pod nowym porozumieniem dotyczącym wspólnego ZIT- w imieniu Bydgoszczy złożył prezydent Rafał Bruski. Samorząd województwa reprezentował marszałek Piotr Całbecki. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz członkowie ZIT Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Sygnatariuszami porozumienia ZIT BydOF jest 20 miast, gmin, powiatów tworzących obszar Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.  Od dnia 24 kwietnia 2023 r. Miasto Bydgoszcz będzie pełniło funkcję Instytucji Pośredniczącej, która przejmie część zadań powierzonych przez Urząd Marszałkowski związanych z wdrażaniem i wydatkowaniem środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w ramach alokacji przeznaczonej na ZIT. Do głównych zadań należeć będzie m.in. przygotowywanie naborów konkursów, ogłaszanie konkursów, wybór projektów do dofinansowania, podpisanie umów z beneficjentami, weryfikacja wniosków o płatność oraz kontrola projektów.

Bydgoszcz gotowa na europejskie środki

Z początkiem roku na konferencji otwierającej Fundusze Europejskie na lata 2021-27 prezentowaliśmy listę najważniejszych zadań, na które trafią unijne środki w Bydgoszczy. Szczegóły dostępne są w tekście „Metropolia Bydgoszcz gotowa na europejskie środki”. 

Fot: Gmina Żnin