logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pomagamy inwestując – co czeka nas w 2023 roku?
W przyszłym roku na inwestycje związane z pomocą społeczną, zdrowiem i opieką wychowawczą miasto wyda około 18 mln zł. Najwięcej środków trafi na budowę nowego centrum pomocy dla bezdomnych i modernizację sierocińca. Przed nami również otwarcie Bydgoskiego Centrum Seniora. Pula 36 mln wesprze nasze inicjatywy związane z budową mieszkań.


Prawie 10 mln zabezpieczamy na budowę Centrum Pomocy dla Bezdomnych przy ul. Kaplicznej. W poprzednich latach powstała dokumentacja projektowa. Zakłada ona wzniesienie 4 energooszczędnych budynków o różnych funkcjach. Znajdą się w nich między innymi schronisko dla kobiet, schronisko dla mężczyzn, noclegownia, budynek administracyjno-techniczny wraz z kuchnią. W 2023 roku planowane jest ogłoszenie przetargu i  podpisanie umowy z wykonawcą, który rozpocznie prace. Na rozpoczęcie inwestycji miasto pozyskało 3,5 mln dofinansowanie ze środków centralnych. Nowy kompleks zastąpi dotychczasowe schronisko dla kobiet i mężczyzn, które funkcjonują od lat przy ul. Polanka i Fordońskiej.

Dużą inwestycją będzie również modernizacja zabytkowego gmachu Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na Szwederowie. Obiekt przy ul. Traugutta zostanie dostosowany do funkcjonowania dwóch mniejszych placówek, które mają otoczyć wychowanków jeszcze lepszą opieką. Zgodnie z nowymi przepisami, placówki opiekuńczo wychowawcze nie powinny posiadać oddziałów większych niż 14-osobowe. Oprócz tej podstawowej zmiany projekt zakłada realizację szeregu innych robót. W przyszłorocznym budżecie na pierwsze prace zabezpieczamy ponad 5 mln zł. Wartość całej inwestycji szacowana jest na około 8 mln zł.

Dla bydgoskich seniorów

W połowie przyszłego roku planowane jest otwarcie Bydgoskie Centrum Seniora przy ul. Dworcowej 3, gdzie trwają zaawansowane prace budowlane. Będzie to nowe miejsce na mapie Bydgoszczy, w którym osoby starsze wygodnie załatwią sprawy urzędowe oraz wezmą udział w spotkaniach, warsztatach, czy szkoleniach. Na adaptację pomieszczeń i ich wyposażenie zabezpieczamy prawie 400 tysięcy złotych, ale koszt całej inwestycji to ponad 2 mln zł.

Ponadto intensywnie przygotowujemy się do prac związanych z modernizacją kolejnych domów pomocy społecznej. Kontynuowane będą prace projektowe związane między innymi z adaptacją budynku przy ul. Łomżyńskiej na Wyżynach  na potrzeby zakładu opieki długoterminowej. Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest również modernizacja budynku przy ul. Czerkaskiej 22 na Leśnym.

Mieszkania nie tylko dla zamożnych

Równocześnie miasto ze względu na brak rządowych działań związanych z budową nowych mieszkań na terenie Bydgoszczy konsekwentnie rozwija budownictwo społeczne oraz modernizuje zasób komunalnych mieszkań. Na dokapitalizowanie Bydgoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zabezpieczamy 23,4 mln zł. Środki te pozwolą między innymi na rozpoczęcie dużej inwestycji polegającej na budowie 3 budynków wielorodzinnych u zbiegu ul. Zygmunta Augusta i Rycerskiej. To również element wspierający rewitalizację ważnej części Śródmieścia. Na modernizację mieszkań znajdujących się m.in. w starych kamienicach przeznaczamy 5,3 mln zł. Kontynuowana będzie też przebudowa dawnych hoteli robotniczych na Kapuściskach. Po udanych inwestycjach przy ul. Techników 2 i Łukasiewicza 10 planujemy zlecenie podobnych robót w budynku przy ul. Łukasiewicza 5. Warunkiem rozpoczęcia tej inwestycji jest jeszcze pozyskanie zewnętrznego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego.