logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pół miliarda na drogi, torowiska, tramwaje i ścieżki rowerowe
Bydgoszcz podpisała już umowy na unijne dofinansowanie 11 dużych inwestycji drogowych o wartości zbliżającej się do pół miliarda złotych. Tak duże dofinansowanie pozwala nie tylko budować nowe trasy, ale także kupować nowoczesne tramwaje.


Największe dofinansowanie pozyskaliśmy na rozbudowę ul. Kujawskiej z Programu Infrastruktura i Środowisko. Unijne wsparcie na ten cel zagwarantowane zostało już w 2014 roku wraz przyjęciem przez Bydgoszcz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz wynegocjowaniem Kontraktu Terytorialnego (umowa pomiędzy rządem i samorządem województwa). Ponad 168 mln zł dofinansowania pozwoli na Kujawskiej m.in. dobudować torowisko, drugą jezdnię, buspas, drogi rowerowe, chodniki i parking P+R. Z kolei 48 mln zł unijnego dofinansowania trafi na budowę nowego mostu tramwajowego w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego, a blisko 27 mln zł pozyskaliśmy na modernizację torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej.

Bardzo  duże wsparcie pozyskaliśmy na rozbudowę ul. Grunwaldzkiej – łącznie 113 mln  Ta inwestycja wymagała jednak konkurowania o dofinansowanie z innymi samorządami. Rywalizacja zakończyła się sukcesem – nasz wniosek znalazł się wśród 12 priorytetowych zadań dofinansowanych na poziomie 85 procent.

Duża liczba zadań realizowana jest też ze środków zarezerwowanych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Są one zgodnie z postulatami Bydgoszczy rozdzielone w sposób uwzględniający liczbę mieszkańców w poszczególnych jednostkach tworzących ZIT.  Pozyskane dofinansowanie z tego źródła to już blisko 60 mln zł. Najwięcej środków pochłonie modernizacja pętli na Kapuściskach, którą łączymy z zakupem 6 tramwajów. Pieniądze te pozwoliły też zaplanować budowę 3 buspasów oraz dróg rowerowych wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.  

Z puli Regionalnego Programu Operacyjnego  pozyskaliśmy również środki na budowane obecnie przedłużenie Trasy Uniwersyteckiej. To kolejne 30 mln zł. Bydgoszcz zamierza jeszcze aplikować o środki na system parkingów P+R (Parkuj i jedź) oraz modernizację torowiska biegnącego przez Babią Wieś oraz rewitalizację ulic w Starym Fordonie. 

Podpisane mowy na unijne dofinansowanie projektów  drogowych:

 

 • Rozbudowa Kujawskiej +15 tramwajów – 168,3 mln zł
 • Rozbudowa Grunwaldzkiej – 113 mln zł
 • Modernizacja pętli na Kapuściskach +6 tramwajów – 39,2 mln zł
 • Trasa Uniwersytecka II – 30 mln zł
 • Most tramwajowy w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego – 48 mln
 • Modernizacja torowiska na Toruńskiej 26,8 mln zł
 • Modernizacja ul. Chodkiewicza – 13,4 mln zł
 • Buspas Gdańska 6,5 mln zł
 • Buspas Kolbego 8,3 mln zł
 • Buspas Wały Jagiellońskie – 2 mln zł
 • Drogi rowerowe  - 1,8 mln zł