logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Plan dla kolejnych inwestycji na Czersku Polskim
Urbaniści pracują nad aktualizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych po dawnych polach irygacyjnych – „Czersko-Polskie Mokra II”. 17 sierpnia odbędzie publiczna dyskusja nad projektem dokumentu. Do 1 września plan jest do publicznego wglądu.


Plan zakłada przeznaczenie terenów w rejonie ulicy Chemicznej i Mokrej pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami oraz usługami. Funkcje te będą mogły występować samodzielnie lub wspólnie w dowolnych proporcjach. Skorygowana zostanie też obsługa komunikacyjna. Zmiana planu powinna ułatwić zagospodarowanie kolejnych terenów po zrekultywowanych polach irygacyjnych.

W poprzednich latach w tej części miasta ulokowane zostały duże centra logistyczne. Ich gospodarczy rozwój intensywnie wspierały miejskie przedsięwzięcia:

  • budowa nowej ulicy ks. Dachtery
  • remonty i modernizacje istniejących ulic (Chemicznej, Mokrej, Nowotoruńskiej)
  • rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • wzmocnienie obsługi komunikacją publiczną

Więcej szczegółowych informacji, projekt planu wraz z prognozą środowiskową oraz informacje dotyczące terminów, miejsca wyłożenia, dyskusji publicznej i zbierania uwag, dostępne są na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Z projektem planu można zapoznać się także w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Prosimy o ustalenie terminu wizyty pod nr tel. 52-58-58-105 lub za pomocą skrzynki mailowej mpu@mpu.bydgoszcz.pl. Do 1 września projekt dokumentu jest do publicznego wglądu. 17 sierpnia o godzinie 16.00 w siedzibie MPU, przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, piętro III, pokój 319  odbędzie się publiczna dyskusja nad planem. Uwagi do planu można składać do 21 września.