logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pierzeja wzdłuż ul. A. Kordeckiego pięknieje
Rozpoczął się remont kamienicy z nr 31 wzdłuż wschodniej pierzei ul. A. Kordeckiego. Czysta elewacja w stonowanych kolorach uzupełni ciąg wcześniej odnowionych budynków, które wyznaczają zachodnią granicę parku kulturowego – chroniącego cenną, historyczną tkankę miasta.


Kamienica z numerem 31 powstała już w II połowie XX wieku na planie zbliżonym do prostokąta. Składa się z dwóch części. Wyższa liczy 3 kondygnacje. Prawdopodobnie budynek od momentu powstawania poddawany był wielu przebudowom. Cały  pełni funkcję mieszkalną. Elewacja zdobiona jest gzymsami, opaskami wokół okien oraz naczółkami. Obecnie trwa remont elewacji frontowej wraz z dociepleniem pozostałych ścian. Odświeżona zostanie też klatka schodowa. Remont kosztuje 243 tysiące złotych. Zakończy się przed wakacjami. W budynku funkcjonuje wspólnota zarządzana przez ADM.

To jedna z ostatnich kamienic wzdłuż ulicy Kordeckiego, która czekała na remont elewacji. W poprzednich latach prace zlecono w kilku sąsiednich budynkach (między innymi z numerami 23, 25, 27 i 29).

Ulica Kordeckiego zabudowana jest przede wszystkim wiekowymi kamienicami. Znajdują się przy niej również zabytkowe zabudowania po UTP, które przed dwoma laty nabyło Ministerstwo Obrony Narodowej. W przeszłości była jedną z ważniejszych arterii łączącą plac Poznański z ulicą F. Focha. Fragmentem od ul. Św. Trójcy do F. Focha kursowały tramwaje, o czym przypominają haki do podtrzymywania przewodów trakcyjnych na elewacjach odnowionych budynków.

Dopiero po wybudowaniu w latach 80. XX wieku dwujezdniowej ul. Kruszwickiej, ulica Kordeckiego przybrała lokalny charakter. Teraz dzięki kolejnym remontom kamienic ulica nabiera coraz ładniejszego wyglądu. Podczas przebudowy węzła Garbary wyremontowano też odcinek znajdujący się pomiędzy ulicami Focha i Św. Trójcy. Przyległy  do ulicy plac Poznański zyskał nowe drogi rowerowe. Zgodnie z ostatnią uchwałą Rady Miasta ul. Kordeckiego stała się ona zachodnią granicą parku kulturowego -  chroniącego cenną, historyczną tkankę Bydgoszczy.