logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pierwsze prace na ważnych kładkach
W związku z zaplanowanymi remontami w środę (19 października) zamknięte dla ruchu zostaną dwie ważne przeprawy dla pieszych w centrum Bydgoszczy. Nowy drewniany pomost zyska kładka J. Kiepury przy Wyspie Młyńskiej. Całkowicie odnowiony zostanie także most Esperanto przy lodowisku Torbyd. Prace zakończą się w grudniu. Odnawiane są także kładki przy Czarnej Drodze i w Opławcu.


Kładka J. Kiepury jest jednym z kilku obiektów, dzięki którym Wyspę Młyńską udało się ściśle powiązać ze Starym Miastem. Wybudowana została 15 lat temu wraz z dwiema innymi kładkami od strony Bydgoskiej Wenecji. Stalowy most o długości ponad 30 metrów tworzą dwa łukowe dźwigary. Pomost wykony został z drewnianych desek.

W ostatnich latach uszkodzone deski były na bieżąco wymieniane. Tej jesieni zleciliśmy większy remont obejmujący wymianę całego pomostu. Zamkniętą przeprawę najprościej ominąć kierując się na sąsiedni most Staromiejski lub położone nieco dalej mosty Solidarności.
Most. J. Kiepury stał się miejscem zawieszania kłódek zakochanych. Od 2019 roku część siatek zabezpieczających z zamkniętymi kłódkami wycięto podczas prac konserwacyjnych i przeniesiono do nowej instalacji artystycznej "Kadr na miłość" ustawionej na zrewitalizowanym placu przy ul. Grodzkiej.

Duży zakres prac zrealizowany zostanie na  moście Esperanto obok nowego Torbydu. Obejmuje przebudowę drewnianego pomostu oraz remont konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu. Wykonane zostaną nowe schody i oświetlenie. Dodatkowo schody wyposażone zostaną w prowadnice dla wózków i rowerów oraz wymalowane specjalną farbą dla osób słabowidzących. Dokonana zostanie też korekta naciągu want w sposób umożliwiający swobodną pracę przęsła w pełnym zakresie temperatur. Duży zakres prac wymusza zamknięcie obiektu i poprowadzenie ruchu pieszego pobliskim mostem Pomorskim (przy rondzie Toruńskim).

Most Esperanto o charakterze kładki dla pieszych to obiekt trzyprzęsłowy o długości 78 metrów. Przęsło nurtowe składa się z dwóch części podwieszonych pod dwa stalowe pylony. Każda z części składa się z segmentów połączonych ze sobą przegubowo i ma możliwość regulacji rzędnej za pomocą want. Podpory żelbetowe poddane zostały remontowi w latach 1992-1993.

W remoncie są także kładki przy Czarnej Drodze i Opławcu. Więcej informacji o zakresie prac na tych obiektach znajduje się w tekście „Kładki bez barier”.