logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pętla w Łęgnowie do przebudowy
We współpracy z firmami Zalando oraz Panattoni wznoszącymi nowe centrum logistyczne, zlecamy przebudowę układu drogowego na połączeniu ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Łęgnowie. Dzięki inwestycji zachowany zostanie płynny ruch na Nowotoruńskiej i przebudowana zostanie pętla autobusowa.


Zmiany układu drogowego w rejonie ulic Hutniczej, Chemicznej i Nowotoruńskiej przygotowane zostały w porozumieniu z firmami wznoszącymi nowe centrum logistyczne.
W oparciu o podpisaną umowę inwestor opracował kompleksową dokumentację projektową poprawiającą dojazd do tej części miasta. Zewnętrzny partner poniesie też większość kosztów związanych z budową dróg, ścieżek rowerowych i chodników, które powstaną w pierwszym etapie.
Dokumentacja zakłada między innymi:

  • budowę nowej drogi dojazdowej (ul. „Nowołęgnowskiej”) do centrum logistycznego (będzie ona docelowo prowadziła również do ul. Chemicznej – osobny projekt przygotowuje kolejny inwestor, który również nabył działkę w tej części miasta);
  • przebudowę odcinka ulicy Hutniczej (od ul. Łęgnowskiej do pętli tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami);
  • przebudowę pętli autobusowej Łęgnowo;
  • budowę nowego łącznika w kierunku ul. Nowotoruńskiej wraz ze skrzyżowaniem skanalizowanym z dodatkowymi pasami do skrętu;
  • zmiana układu skrzyżowania ulic Hutnicza / Nowotoruńska) celem poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu przy szkole.

Ważną częścią zadania jest również budowa nowych dróg rowerowych, chodników i przejść dla pieszych co poprawi bezpieczeństwo. Obecnie trwa przetarg, w którym zlecana jest budowa nowego łącznika ul. Hutniczej z Nowotoruńską i przebudowa pętli autobusowej, z której korzystają linie nr 59, 73, 76, 85 i 36N. Po wyłonienie wykonawcy i podpisaniu umowy roboty drogowe zajmą do 8 miesięcy. Przy wyborze oferty dodatkowym kryterium jest skrócenie terminu prac oraz wydłużenie gwarancji.

 

Wcześniej inwestor zlecił na swój koszt budowę nowej drogi dojazdowej (ul. „Nowołęgnowskiej”) bezpośrednio przed centrum logistycznym oraz przebudowę ulicy Hutniczej od Nowołęgnowskiej aż do budowy nowego łącznika z ul. Nowotoruńską.

Ułożona została kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz nowa sieć wodociągowa, trwają już prace nad podbudową drogi, ustawiane są krawężniki. Zakończenie prac przy tym etapie planowane jest jeszcze w tym roku.