logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Otwarcie Wiaduktów Warszawskich
Dziś (15 czerwca) około godziny 18-20 udostępnione zostaną do ruchu wszystkie pasy ruchu wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej. Przywrócenie ruchu na wiaduktach, zdecydowanie usprawni komunikację pomiędzy centrum miasta a Fordonem. Kontynuowane będą jeszcze właściwe prace naprawcze związane z odpowiednim wzmocnieniem i zabezpieczeniem istniejącej konstrukcji betonowej.


Nowa organizacja zakłada, że prędkość na obiektach nadal będzie ograniczona do 30 km/h. Pojazdy ciężarowe będą mogły poruszać się wyłącznie prawy pasem ruchu (od strony chodnika). Pas lewy na każdym z obiektów będzie przeznaczony dla pojazdów o wadze nie przekraczającej 3,5 t i maksymalnej szerokości 2,2 m.

Po udostępnieniu do ruchu obu wiaduktów, dalej kontynuowane będą prace naprawcze, ale  już tylko pod obiektem i nie będą generowały utrudnień w ruchu pojazdów na obiekcie. Przywrócenie ruchu na wiaduktach, zdecydowanie usprawni komunikację  pomiędzy centrum i Fordonem. Koszt podparcia obu wiaduktów to: ponad 1,5 mln zł. Warto przypomnieć, że wykonane podpory i prace naprawcze mają charakter zachowania funkcji przeprawy i zgodnie z otrzymaną ekspertyzą pozwolą użytkować obiekt jeszcze tylko przez około 10 lat.

Do tej pory pod wiaduktami ustawionych zostało 8 podpór, z których każda składa się z 4 żelbetowych słupów zakończonych głowicami z teflonowym łożyskowaniem ślizgowym. Pozwoliły one wzmocnić wiadukty oraz rozpocząć właściwe prace naprawcze pod obiektem, przy jednoczesnym utrzymaniu na nim ruchu. Przedmiotowe prace udało się zakończyć ponad 2 tygodnie przed terminem.

ZDMiKP przygotował też  wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych Wiaduktów Warszawskich. Prace nad dokumentacją niezbędna do wzniesienia nowych obiektów inżynierskich będą realizowane w latach 2022-25. Prace budowlane wstępnie planowane są na lata 2026-29. Szacowany obecnie koszt budowy nowej przeprawy to ok. 200 mln. Więcej informacji na stronie ZDMIKP.