logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ostatnie przygotowanie do otwarcia ważnego wiaduktu
Pomyślnie zakończyły się próby obciążeniowe nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń, ruch aut na obiekcie zostanie przywrócony.


W minionym tygodniu na wiadukcie ułożona została nawierzchnia z asfaltu na obiekcie i dojazdach. Zamontowane zostały tez bariery ochronne i docelowe oświetlenie. Wymalowane zostało oznakowania poziomego ma jezdni i w ciągu pieszo-rowerowym. Pomalowane zostały balustrady.

Obecnie trwają prace odbiorowe wykonanych robót. Po uzyskaniu wszelkich wymaganych pozwoleń trasa będzie mogła zostać udostępniona do ruchu. Prowadzone będą już tylko ostatnie prace przy chodniku, schodach, drodze rowerowej i nasypach. Dopiero po ich zakończeniu będzie można udostępnić przejazd pod obiektem.


W wyniku prac powstało „lustrzane odbicie" obiektu istniejącego po stronie wschodniej oddanego do użytku przed trzema laty. Koszt inwestycji to 29 mln zł. Po odbiorach nowy obiekt będzie na długiej, 15-letniej gwarancji.
Wykonawcą wybranym w drodze przetargu jest firma Mostostal Kielce, która wcześniej przebudowała między innymi wiadukt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności.